Jičínsko na pohlednicích. Jinolice: pobodaní muži na hasičském bále

30. 06. 2021 Historie foto: 1 « zpět

V roce 1887 si občané Jinolic a přiškoleného Podůlší postavili nákladem 12.500 zlatých pěknou patrovou dvoutřídní školu. Dne 8. září ji vysvětil vikář z Loukova u Mnichova Hradiště Josef Němeček. Jistě se od ní očekávala naděje, že ve svém okolí nemalou měrou přispěje nejen ke vzdělanosti, ale i kultivovanosti společnosti. Její vliv byl nepochybně znát, ale zejména z místních hostinců chodily ještě dlouho neradostné zprávy. Co se zde odehrávalo třeba ve 30. letech 20. století?

Dne 11. ledna 1936 se na zdejší hasičský bál dostavili dva turnovští chasníci Chmelík a Podzimek. Zejména Chmelík sem přišel s úmyslem vyřídit si účty s místními, neboť si pamatoval, že před lety zde byl z hospody vyhozen. Kolem půlnoci Podzimek židlí rozbil cylindr lampy a v nastalé tmě Chmelík vytáhl nůž a pobodal jím minimálně šest mužů, kteří museli vyhledat ošetření v jičínské nemocnici. Starosta sousedního Podůlší Holec si v ní poležel delší dobu, neboť utrpěl nebezpečnou ránu v zádech v krajině ledvin. Chmelík byl zatčen.

V této době se začala vyhrocovat mezinárodněpolitická situace, což nalezlo odezvu i v Jinolicích. V Janďourkově hostinci uspořádala v neděli 30. října 1932 národní obec fašistická svou volební schůzi, jejímž obsahem bylo štvaní proti všem ostatním politickým stranám. V dalších letech již byl pozorován názorový posun i u některých demokratických stran, zejména republikánské strany českého venkova. Když v únoru 1937 svolali fašisté do Jinolic další, tentokrát veřejnou schůzi, zpravodaj musel s rozpaky konstatovat, že v řadě témat již s agrárníky souzní. Mnichovské události a 2. republika již byly na dohled. Karel Čermák

foto