Historie

Historie

Jičínsko na pohlednicích. Čálovice: zprávy z místního hostince, zvlášť ve 30. letech jsou však málo potěšující

17. 09. 2021 Historie foto: 1

Ne, tiskař této pohlednice opravdu nechyboval, když na ni v roce 1911 uvedl název obce Calovice. Na sklonku Rakousko-Uherska se tento tvar skutečně používal. Až v samostatné Československé republice vyvstala potřeba revidovat názvy obcí podle hledisek historických, filologických a národních. V roce… » celý článek

Jičínsko na pohlednicích. Nepřívěc: kostel Nalezení sv. Kříže a postupný úpadek původně slavných poutí

16. 09. 2021 Historie foto: 1

Kostel Nalezení sv. Kříže má gotické jádro, ale jeho loď pochází až z počátku 18. století, tedy z doby baroka. Od druhé poloviny tohoto století se v jeho prostorách konávaly slavné pouti, vždy první neděli po svátku Nalezení sv. Kříže, jenž připadal na 3. května. Předmětem úcty byla vzácná soška… » celý článek

Jičínsko na pohlednicích. Rytířova Lhota: Václav Ječný si vedl podrobné záznamy o svém hospodářství, dnes jsou velmi cenné

13. 09. 2021 Historie foto: 1

Nejvýraznější osobností v obci na přelomu 19. a 20. století byl Václav Ječný (1851–1931), hospodařící na velkém, téměř dvacetihektarovém statku při čp. 17 (mimo záběry na pohlednici). Ječný si po celou dobu, kdy statek spravoval, tedy v letech 1876–1909, vedl velmi podrobné záznamy o všech svých… » celý článek

Jičínsko na pohlednicích. Roveň: učitel a spisovatel Čeněk Kalandra byl jedním z prvních propagátorů Českého ráje

10. 09. 2021 Historie foto: 1

Stavba jednotřídní školy se studnou byla v Rovni zadána veřejnou dražbou v samém závěru roku 1881. Místní školní rada podala o tom informaci formou inzerátu v celostátních Národních listech. Ještě zajímavější je fakt, že na ni poskytl dar sám císař František Josef I. Stavělo se rychle, a tak již 17… » celý článek