Jičínsko na pohlednicích. Kněžnice: nález mincovního pokladu v koňské stáji

08. 07. 2021 Historie foto: 1 « zpět

V jičínských Muzejních novinách č. 28 z roku 2005 se na straně 11 mezi archeologickými nálezy z Kněžnic uvádí, že do muzea se někdy v letech 1966 až 1977 dostala nádobka s pokladem 181 mincí převážně z 15. století. Archeoložka vyjádřila podiv, "že se zatím nepodařilo dohledat informace o místě a okolnostech jejich nálezu."

My s pomocí dobového tisku tyto informace dodat můžeme. Jičínský čtrnáctideník Krakonoš přinesl dne 27. září 1907 zprávu, že v roce 1900 byl v konírně statku pana Kovářiče nalezen mincovní poklad. Údajně jej vyhrabali koně. Mezi mincemi bylo kolem 400 českých a míšeňských grošů a několik tisíc husitských haléřů a Vladislavských penízů. Od šťastných nálezců je koupil lomnický továrník Theodor Mastný, jenž se v roce 1907 rozhodl část z nich věnovat jičínskému muzeu. Tehdy se tedy redaktor Krakonoše o existenci tohoto pokladu dozvěděl a přinesl o tom ve svém listu zprávu. Druhy popisovaných mincí se bezezbytku shodují s výčtem uvedeným v Muzejních novinách. Zcela evidentně se jedná o jeden a týž nález. V muzeu tedy nádobka bez povšimnutí ležela desítky let, než ji někdo kolem roku 1970 znovuobjevil a zaevidoval, ovšem bez znalosti oněch nálezových okolností.

Přiloženou fotopohlednici poslali manželé Kovářičovi z Kněžnice svým známým v roce 1924.

Nemůžeme s jistotou tvrdit, že právě v této rolnické usedlosti se popisovaný nález odehrál, shoda jmen je ale zajímavá. Je ovšem možné, že v obci žilo několik rodin téhož jména, jak bývalo dříve častým jevem. Karel Čermák

foto