Jičínsko na pohlednicích. Rytířova Lhota: Václav Ječný si vedl podrobné záznamy o svém hospodářství, dnes jsou velmi cenné

13. 09. 2021 Historie foto: 1 « zpět

Nejvýraznější osobností v obci na přelomu 19. a 20. století byl Václav Ječný (1851–1931), hospodařící na velkém, téměř dvacetihektarovém statku při čp. 17 (mimo záběry na pohlednici). Ječný si po celou dobu, kdy statek spravoval, tedy v letech 1876–1909, vedl velmi podrobné záznamy o všech svých příjmech a vydáních. Dochovaly se do současnosti, a tak mohly poskytnout badatelům cenný náhled do finančních toků tehdejší rolnické domácnosti. Přehledně o tom vypovídá článek Josefa Křivky uveřejněný v roce 1970 v časopise Český lid. Schopný hospodář Ječný byl respektovanou osobou v celém tehdejším soudním okresu, o čemž svědčí skutečnost, že vedl hospodářskou záložnu v Sobotce, byl členem okresního výboru a v domovské obci zastával po řadu let pozici starosty. Měl tedy i jisté nezemědělské výdělky, půjčoval peníze na úrok i okolním rolníkům, ale největší příjmy mu přinášely rostlinné a živočišné produkty jeho hospodářství. Z údajů mohla být zpracována podrobná statistika, jak si vedl v jednotlivých letech, jaké měl výnosy obilí, jaké platil daně, pojištění apod.

Zcela ojedinělé jsou záznamy výdajů jeho domácnosti, jakých se dosud historikům nedostávalo. Vzhledem ke své veřejné činnosti nemohl sám zemědělské práce vykonávat a musel si platit námezdní síly, zejména v době žní. Velká vydání měl i se svými třemi dětmi, jimž poskytl na svou dobu slušné vzdělání. Dcera Anna se po dvou letech v klášterní škole v Zákupech provdala s přínosem slušného věna za mlynáře Kosejka v Jičíně, mladší syn Jaroslav absolvoval rolnickou hospodářskou školu v Mladé Boleslavi a poté převzal otcův statek. Nejnadanější byl starší syn Václav, jenž na vysoké zemědělské škole ve Vídni získal inženýrský diplom. Poté nastoupil jako hospodářský úředník na císařském velkostatku. Loajálnost k panovníkovi osvědčil i za první světové války, v níž to dotáhl na nadporučíka a za svou statečnost obdržel zlatý záslužný kříž s korunou.

Nejen tato skutečnost naznačuje, že Ječného rodina byla spíše konzervativního ducha a do národního hnutí se příliš nezapojovala. Václav Ječný starší se sice angažoval v počínajícím agrárním politickém hnutí, po zásluze byl jmenován čestným občanem obce, ale ještě v roce 1909 za jeho starostování vítala návštěvníky při vjezdu do obce německá cedule: "Gemeindeort: Ritter Lhota, Bezirk: Sobotka, Bezirkshauptmannschaft: Jitschin." Karel Čermák

zobrazit Rytířovu Lhotu na mapy.cz

foto