Jičínsko na pohlednicích. Rakov: snaha radikálních levicových sil o zabrání velkého hospodářského dvora

08. 10. 2021 Historie foto: 1 « zpět

Po skončení první světové války a vzniku samostatného státu panovala mezi našimi občany naděje spojená s velkými očekáváními, že útrapy a úpadek budou brzy nahrazeny hospodářskou prosperitou. Ale nešlo to tak rychle, konsolidaci rozvrácené ekonomiky nebylo možné zabezpečit ze dne na den. U radikálnějších a především nižších vrstev společnosti tento stav začal vyvolávat deziluzi, že v nových poměrech se nebudou mít lépe. Na Sobotecku se projevila tato nespokojenost v roce 1919 pochodem demonstrantů po vsích ke statkům bohatých sedláků, který vedl sociální demokrat a pozdější komunista František Vejražka se šibenicí v rukou.

Události vyvrcholily koncem roku 1920 tzv. bojem o charakter republiky. Pokus o převzetí vlády levicovými silami se projevil na venkově snahou o zabrání velkých hospodářských dvorů. V Rakově jeden takový vedl žid Karel Klein, jenž si jej před lety pronajal od kosteckého velkostatku. Dne 13. prosince do dvora přišel jeho dříve propuštěný šafář Josef Zeman a sdělil přítomným zemědělským dělníkům, že musí přestat pracovat a nesmí se z dvora nic vyvážet. Kdo bude stávkokazem, bude viset na nejbližším stromě. Je třeba vyčkat, až se dostaví zástupci výkonného výboru, kteří určí, co se bude dít dál. Sobotecký agitátor Václav Ort jim pak nastínil svou vizi, jak se politická situace v zemi bude vyvíjet. Nyní prý nastává převrat, tvoří se rudá armáda a dělníci v zemi udělají pořádek. Jménem revolučního výboru prohlásil dvůr za zabraný i s celým inventářem. Od nájemce Kleina si vynutil klíče, sepsal všechny zásoby a Zeman převzal jeho správu. Kleinovi zakázali dvůr opustit. Tento stav ale trval jenom krátce, přivolaní četníci zamezili samozvancům v další činnosti a obnovili pořádek. Zeman s Ortem se ale nevzdali a o dva dny později zagitovali z okolních vsí podobné nespokojence a ozbrojeni klacky a kosami se vydali ze dvou směrů k Rakovu. Situace vypadala již dost kriticky, ale v obci se našel statečný hostinský Tůma, který se postavil do čela obrany. Nejdříve se mu podařilo vyvést ze dvora Kleina, kterému hrozilo opravdové nebezpečí, a pak s pomocí hasičské trubky svolal místní rolníky, kteří vzbouřence ze dvora a z obce vytlačili. Definitivní klid pak zajistil příchod dvaceti vojáků. Událost měla samozřejmě dohru před senátem v Mladé Boleslavi. Již v březnu následujícího roku odsoudil Zemana do vězení na osm měsíců a dalším sedmi nejaktivnějším vyměřil tresty o něco nižší. Pokus o převrat v Rakově nebyl v regionu činem ojedinělým. Podobné probíhaly v blízkém okolí, například ve dvoře Valdštejnsko u Turnova a v Michalovicích u Mladé Boleslavi.

(Pozn.: Dvůr se nacházel na severním okraji Rakova a není zachycen se obrázcích pohlednice. Všechny tři záběry byly pořízeny ve středu obce kolem sousoší Kalvárie od lidového sochaře Jana Zemana.) Karel Čermák

zobrazit Rakov na mapy.cz

foto