Jičínsko na pohlednicích. Příchvoj: lidé mysleli, že na poli u obce se pohybují němečtí špioni

18. 10. 2021 Historie foto: 1 « zpět

Jednotky sborů dobrovolných hasičů byly sice původně zakládány jen pro potřeby likvidace požárů, ale jejich členové si brzy uvědomovali nutnost rozšíření své činnosti i o pomoc postiženým osobám, jež utrpěly zranění a potřebovaly první pomoc, ošetření, dopravu k lékaři apod. Pro zabezpečení těchto úkolů se zakládaly ve sborech tehdy tak řečené samaritské oddíly, jež získávaly potřebnou kvalifikaci ve speciálních školicích kurzech. V třicátých letech se začaly připravovat též i na ochranu občanů při leteckých útocích. Mezinárodněpolitická situace se rychle zhoršovala a nebezpečí válečného konfliktu s Německém nabíralo stále reálnější podobu. A tak když se v Příchvoji v neděli 1. července 1934 konal župní hasičský sjezd, součástí jeho zavedeného programu byla tentokrát i instruktáž přítomných samaritánů, jak by se občané měli zachovat při bombových náletech. Tato nová zkušenost zřejmě zanechala v jejich rozjitřených myslích svou stopu a posílila jejich ostražitost, jak ukazuje příhoda, která se ve vsi odehrála v následujícím roce.

Na svátek Josefa přiběhl kdosi v noci do místního hostince s informací, že u obce na poli je zaparkovaný autobus se zapnutými reflektory a kolem něj se pohybují podezřelé osoby s přístroji, se kterými podivně manipulují. Občané usoudili, že se jedná o německé špiony, v čemž je utvrdila i poznávací značka vozidla "D", o níž se domnívali, že znamená "Deutschland". V čele se starostou a místním učitelem autobus statečně obklíčili a vyslali posla do Sobotky, aby přivedl četníky. Teprve ti uvedli věc na pravou míru. Šlo o pracovníky z pražského stavebního telefonního a radiového odboru, kteří se snažili na tomto místě vyhledat poruchy radiovln. Přijeli v noci, protože to byla nejvhodnější doba pro jejich lokalizaci. Karel Čermák

zobrazit Příchvoj na mapy.cz

foto