Jičínsko na pohlednicích. Markvartice: obdivovaný i neoblíbený horlivý farář Mikolášek

29. 10. 2021 Historie foto: 1 « zpět

Když v roce 1892 zemřel v pouhých dvaatřiceti letech zdejší farář Zdeněk Mach, byl povolán vykonávat duchovní službu v této kolatuře dosavadní kaplan v Sobotce Václav Mikolášek. Setrval zde celé čtvrtstoletí a zanechal po sobě nesmazatelnou stopu. Farář Mikolášek patřil k těm kněžím, kteří se nechtěli smířit s upadající prestiží katolických duchovních, a ve své farnosti vyvíjel po celou dobu svého působení horlivou činnost. Zakládal zde náboženská bratrstva, kolportoval klerikální tisk a zval na svou faru misionáře. V roce 1896 zde například vykonávali intenzívní bohoslužby po osm dní.

O Markvarticích se tehdy říkávalo, že jsou černé. Pokud se v okolí objevily nějaké vylepené plakáty, obvykle zvaly na klerikální akce. Farář Mikolášek dbal i o svůj osobnostní růst, vzdělával se a v roce 1902 ve svých čtyřiceti letech dosáhl na pražské univerzitě titulu doktora teologie. To rozhodně nebylo u venkovských duchovních běžné. Svým ovečkám ale doporučoval spíše se držet víry, bez níž není ctnosti, zatímco vzdělání dle něj nechrání před špatnými skutky. Když v roce 1897 chtělo několik aktivních občanů založit vzdělávací spolek s knihovnou, farář proti tomu z kazatelny vystoupil. V obci tak po dlouhou dobu působili ze spolků jen hasiči. S obecním výborem moc dobré vztahy nemíval, svá kázání prokládal politickými úvahami a snažil se ovlivňovat voliče. Založil i místní buňku katolické národní strany. Když v roce 1909 měl do obce přijet biskup na vizitaci, farář poslal starostovi dopis s přáním, aby byl důstojně přivítán. Dostal na něj chladnou odpověď v tom smyslu, že obecnímu výboru je tato záležitost lhostejná a netýká se ho. Občané Markvartic byli rozděleni na dva tábory a tomu také odpovídá rozdílné hodnocení jeho působení. Zatímco zastánci jej viděli jako lidumila a příznivce školy, odpůrci kritizovali jeho sobeckou a panovačnou povahu plnou hněvu a msty. Farář Mikolášek zemřel v posledním roce první světové války na zápal plic a možná to pro něj bylo štěstím, protože s nastávající novou dobou by se asi stěží srovnával. Jak informoval klerikální tisk, v Markvarticích se počátkem roku 1919 konaly každou neděli schůze, na nichž hlavním tématem bylo štvaní proti katolické církvi a jejím kněžím. Karel Čermák

zobrazit Markvartice na mapy.cz

foto