Jičínsko na pohlednicích. Hřmenín: do stavby školy se obecnímu výboru moc nechtělo, ale nakonec se budova stala ozdobou obce

03. 11. 2021 Historie foto: 2 « zpět

Na přelomu 19. a 20. století místní občané dokázali spojit své síly, čehož důkazem byly v roce 1898 investice do pořízení sochy sv. Václava při rozcestí u hřbitova a zejména o dva roky později do postavení kaple sv. Jana Křtitele na soukromém pozemku Pažoutových ve středu obce. Na obě se složili dobrovolnou sbírkovou činností.

Ale obec v té době nutně potřebovala ještě jednu stavbu - novou školu. Do té se však obecnímu výboru jaksi nechtělo. Na chatrný stav stávající školy při okresní silnici bylo poukazováno často, ale přistupovalo se raději k nejnutnějším záplatám, než ke stavbě nové, i když pozemek pro ni schválila okresní školní rada již v roce 1913. Obec dostala lhůtu, aby na něm byla škola postavena do tří let. Starosta Josef Novák proti tomu podal rekurz, ale neuspěl. Že učitele neměl nijak v lásce, dokazuje i jeho intervence proti zvyšování jejich platů, neboť dle jeho názoru byly skvělé. Válečné události pochopitelně řešení problému oddálily, a tak až v roce 1924 se znovu školní rada přihlásila s výzvou, aby si obec každoročně ukládala 10 000 Kč na stavbu nové školy. Protože náklad na její pořízení by ale činil zhruba 400 000 Kč, realizace v dohledné době byla utopií. Ledy se pohnuly až v roce 1931, kdy zemský výbor výjimečně povolil obci půjčku a pak již měly události rychlý spád. Projekt zpracoval osvědčený architekt Čeněk Musil z Jičína a od jara následujícího roku ji stavěla firma Kynčl a Hlaváč z Libáně. Ke slavnostnímu otevření došlo již 28. září 1932 a slavit bylo opravdu co. Moderní funkcionalistická stavba, jakých Musil navrhl na jičínském venkově několik, se stala ozdobou obce. Její pozemek, nacházející se ve vyšší poloze nad silnicí, řídící učitel Emil Karpaš dotvořil parkovou úpravou s okrasnými keři, skalkou, květinovými záhony a pískovými cestičkami. Zemský školní inspektor Šimek se o ní vyslovil jako o nejlepší jednotřídní škole, jakou kdy viděl.

Díky dlouholetým popsaným průtahům byla škola ve Hřmeníně postavena pozdě, kdy již její potřeba vlastně nebyla tak akutní. Počet obyvatel ve vsi se trvale snižoval, a tak sloužila svému účelu jen něco přes třicet let. V roce 1964, kdy už do ní chodilo jen 13 žáků, byla zrušena. Vyvstala otázka, co s ní. Sídlil v ní několik let obecní výbor, pak místní zemědělské družstvo, okresní archiv aj. Od počátku 80. let sloužila jako rekreační středisko pro mládež ze severočeských podniků. O její údržbu nebylo příliš dbáno, a tak o okrase obce se již dnes nedá hovořit. Karel Čermák

zobrazit Hřmenín na mapy.cz

foto

foto