Jičínsko na pohlednicích. Zelenecká Lhota: původně se vyučovalo v pastoušce a dlouholetý učitel neměl ani patřičné vzdělání, byl tkadlec

12. 11. 2021 Historie foto: 1 « zpět

Díky dochované staré školní kronice můžeme nahlédnout do vzdělávacího procesu v obci od roku 1812. Čtení to moc veselé není. Dokumentuje, že kvalita výuky příliš valná nebyla a že společenské postavení učitele bylo nevalné. Jeho plat závisel na příspěvcích od rodičů žáků, v jejichž docházce ale byly povážlivé mezery.

Není proto divu, že učitelé se tu často střídali. Až úsměvně působí zápis kroniky z 26. května 1835, kdy učitel František Vohnout poslal děti do kostela v Libáni, načež se potají sbalil a zmizel, aniž by ho kdo více viděl. Učilo se tehdy v pastoušce, v níž současně bydlel i obecní pasák a v zimě si přímo ve třídě přivydělával pletením košťat. Jedinou stálicí mezi zeleneckými učiteli byl Václav Knobloch ze Hřmenína, jenž zde učil od roku 1859. Nebyl to však kvalifikovaný učitel, ale tkadlec. Pedagogické časopisy Posel z Budče a Beseda učitelská na tento případ v roce 1873 poukazovaly, ale dlouho se nic nedělo, protože nikdo způsobilejší nebyl k dispozici. Podobných případů bychom ovšem našli na tehdejším českém venkově více. Protože ani do roku 1881 nesložil zkoušky odborné způsobilosti, byl okresní školní radou propuštěn. Nastoupil učitel jiný, ale ten vydržel na místě jen čtyři měsíce. A tak byl vzat na milost s titulem prozatímního učitele opět Václav Knobloch, který na škole setrval až do roku 1905. Zažil tu tedy dobu, kdy země hospodářsky sílila a obce měly prostředky na větší investice. V roce 1883 se rozhodl zdejší obecní výbor postavit na návsi novou jednotřídní školu nákladem přes 5000 zlatých. Vidíme ji na pohlednici na záběru vpravo nahoře a ve srovnání s ostatní zdejší zástavbou představovala opravdový pokrok. Počet dětí ale stále stoupal. V roce 1911 již do ní chodilo 82 žáků a bylo zapotřebí dvou tříd. Vyvstala potřeba postavit školu novou. Plány na ni schválila okresní školní rada v roce 1913, ale obci se do stavby moc nechtělo. Snad proto, že nedávno měla výdaje se stavbou kaple. Zdržovací taktika se jí vyplatila, neboť po vypuknutí první světové války o rok později na zahájení stavby už nebylo ani pomyšlení. Karel Čermák

zobrazit Zeleneckou Lhotu na mapy.cz

foto