Jičínsko na pohlednicích. Horní Rokytňany: po slavnostním odhalení památníku následoval výcvik protiletecké obrany, psal se rok 1938

04. 01. 2022 Historie foto: 1 « zpět

Rozlehlá náves v obci ožívala každý rok poutěmi a procesími ke kapličce Nejsvětější Trojice. Tento pohyblivý svátek připadal vždy na některou neděli ve druhé polovině května nebo první polovině června.

V roce 1938 se radní rozhodli oživit náves druhou pamětihodností - památníkem obětí první světové války a připomenout si tak důstojně dvacet let trvání republiky. Prostranství se z tohoto důvodu upravovalo v předstihu od konce zimy a obec si vysloužila pochvalu za zřízení parku. Dokonce se o ní hovořilo jako o vzorné. Slavnostní akt odhalení byl naplánován na neděli 15. května a pozvání přijal poslanec Dubický, který také přednesl před velkou účastí publika hlavní řeč. Celý program se vydařil, že se ale neodehrával v uvolněné atmosféře dokládá fakt, že po jeho skončení se účastníci podrobili výcviku civilní protiletecké obrany. Mnichovské události se již blížily a na následnou ponurou dobu doplatil i památník. Během okupace byl zničen. O deset let později musel být tedy obnoven. K sedmi padlým v první světové válce byla později připevněna další tabulka informující, že druhou světovou válku nepřežil František Kovář. Byl popraven na Pankráci dne 17. 12. 1943. Karel Čermák

zobrazit Horní Rokytňany na mapy.cz

foto