Jičínsko na pohlednicích. Brodek u Dětenic: dva živnostníci, kteří v obci vydrželi desítky let

05. 01. 2022 Historie foto: 2 « zpět

Dva živnostníci v Brodku, Anna Švarcová a Jaroslav Eršil, prokázali ve svém podnikání značnou výdrž. Anna Švarcová mívala v dlouhém domě čp. 49, nalézajícím se hned při vjezdu do obce od Dětenic za mostkem přes Hasinský potok, hostinec a také obchod smíšeným zbožím. Poprvé je uváděna v adresáři v roce 1907 a naposledy v roce 1938, ale dost možná, že je vedla ještě déle.

Jaroslav Eršil s ní začal soupeřit svým obchodem smíšeným zbožím hned po první světové válce, patrně od roku 1919. Měl jej ve svém domě se štítem do ulice o něco výše ve svahu v čp. 32. Oba byli vlastně v obci jedinými, kdo mohl též vydávat pohlednice a skutečně také tak činili. Každý samozřejmě na těchto okénkových záběrech zdůraznil především svou živnost a nikoliv konkurentovu. Jaroslav Eršil musel být nejen houževnatý a vytrvalý, ale vůči svým zákazníkům také velmi úslužný a vstřícný. Přežil nejen protektorát, ale nepoložilo ho ani znárodnění po roce 1948. Ve svém domku prodával dál, i když již ne jako soukromník, ale jako vedoucí prodejny zestátněného obchodu. Vypadalo to, že je nezničitelný, ale nakonec i na něho došlo. V roce 1971 začala obec opodál stavět v akci "Z" novou prodejnu potravin a otevřela ji 18. září 1972. Pan Eršil to do ní sice měl jen pár kroků, ale rozhodl se po 53 letech nepřetržité činnosti předat štafetu generaci mladší. Jak respektovanou a oblíbenou osobností byl vyplývá i z toho, že tento bývalý živnostník, a tudíž třídní nepřítel stávajícího režimu, došel i od něho nebývalého uznání, jak poctivě si vždy vedl. Karel Čermák

zobrazit Brodek na mapy.cz

foto

foto