Jičínsko na pohlednicích. Osenice: střípky z historie místní cihelny

10. 01. 2022 Historie foto: 1 « zpět

Filipem rod Wessenbergův vymřel, a tak se dětenický velkostatek odkazem dostal do vlastnictví Řádu maltézských rytířů. Noví majitelé se snažili i o průmyslové podnikání a v roce 1900 založili u Osenic parostrojní kruhovou cihelnu v místě, kde se nalézala kvalitní surovina a v blízkosti procházela železniční trať. I bez strojového vybavení v ní dokázali dělníci vyrobit ručně až milion kusů cihel ročně. V roce 1903 velkostatek zakoupili podnikatelé z Prahy bratři Blochové za 1,15 milionu korun. Blochové se osvědčili jako progresivní novátoři a v roce 1911 při svém cukrovaru v Libáni postavili elektrárnu. Na elektřinu napojili všechny své zemědělské stroje, hospodářské dvory a také tuto cihelnu. Právě v tomto roce byla odeslána i naše pohlednice. Vpravo na ní vidíme objekt kruhové cihelny a sušárny, vlevo pak obytný dům pro zaměstnance. Cihelna si po desetiletí vedla velmi dobře, modernizovala se a rozšiřovala postupně svůj výrobní sortiment. V roce 1935 například zavedla i výrobu květináčů.

Po roce 1948 byla začleněna do Východočeských cihelen Chrudim a v letech 1973-75 v ní proběhla radikální přestavba. Na místě starých výrobních objektů byla postavena nová hala s moderním strojním zařízením ovládaným automatikou z východního Německa. Ale i toto vybavení se po roce 1989 ukázalo v konkurenci se západními standardy jako nedostatečné. Cihelnu zprivatizovala v roce 1993 firma CIOS, avšak nepodařilo se jí na trhu uspět. Po počátečním optimistickém rozjezdu se dostala do problémů a v roce 2000 na ni byl uvalen konkurz. V současnosti hala slouží skladovacím účelům a obytný dům je ve zcela dezolátním stavu. Karel Čermák

zobrazit Osenice na mapy.cz

foto