Jičínsko na pohlednicích. Běchary: nejstarší vydaná pohlednice sklidila kritiku, byla plná chyb

03. 05. 2022 Historie foto: 1 « zpět

První pohlednice byly vydávány v německy mluvících zemích, ale brzy se obchodní cestující vydali i do Čech, aby se tu snažili získat pro tiskárny zakázky. S jednou takovou uspěli v Běcharech. Tato nejstarší běcharská pohlednice vyšla někdy počátkem roku 1902, ale její nakladatel za ni pochvalu nezískal.

Vlastenecky zaměřené jičínské noviny vzápětí uveřejnily ostrou kritiku, že "místní rolník Fr. Ječný si nechal někde v rajchu vytisknout pohlednice", přičemž v devíti slovech nalezly osm chyb. Hned zkraje si uveďme, že František Ječný sice asi měl nějaké hospodářství, ale rolníci žádné pohlednice nevydávali. Doplňme však, že byl též předsedou místního spořitelního a záložního spolku a jako živnost měl zapsánu pojišťovací agenturu. Prohřešků proti správné češtině je ale v nápisech na pohlednici opravdu dost. Německá tiskárna evidentně neměla nikoho, kdo by uměl česky, zadaným popiskům nerozuměla, navíc neměla k dispozici českou abecedu s háčky a čárkami. Hned v hlavním nápise "Pozdrav z. Běchar.", zaznamenal redaktor dvě chyby. Za "z" neměla být tečka; Němci si vyložili, že se asi jedná o obdobu jejich "v.", tedy o zkratku "von". Redaktor jim ale neuznal ani ten háček nad "e", přestože se s ním v tiskárně pokusili vypořádat. Vytiskli místo háčku malé "v", ale v nepřirozené, příliš vysoké poloze. Doplňkový popisek po levé straně pohlednice "Nakladal Tr. Jecinj v. Běcharech." se ovšem chybami jen hemží a není divu, že národovce zvedl ze židle. S menšími výhradami bychom tedy mohli dospět k podobnému počtu chyb jako onen dbalý ctitel správné češtiny. Dlužno dodat, že i čeští tiskaři se s malým zpožděním též do výroby pohlednic zapojili a brzy srovnali s Němci krok. K podobným kuriozitám pak již nedocházelo. I Běcharští se polepšili a vytištění všech dalších pohlednic již zadávali výhradně českým firmám. Karel Čermák

zobrazit Běchary na mapy.cz

foto