Jičínsko na pohlednicích. Slavhostice: na tábor lidu přišlo v roce 1868 přes deset tisíc lidí

06. 06. 2022 Historie foto: 1 « zpět

V severních partiích slavhostického katastru stávala osada Blížkov, doložená v pramenech ze 14. století. Zanikla v třicetileté válce, pouze jedno stavení a kostel sv. Jana Křtitele ještě nějaký čas odolávaly. Kostel byl zbořen v roce 1787 a kamene z něho se údajně použilo při stavbě fary ve Vršcích. Dnes na jeho polohu v lese upozorňuje dřevěný kříž.

Nedávný zánik tohoto sídla byl ještě v čerstvé paměti lidu, a tak když se koncem 60. let 19. století konala na památných místech protirakouská protestní shromáždění, jež chtěla využít oslabení Vídně po prohrané prusko-rakouské válce, bylo rozhodnuto jedno z nich uspořádat i na Blížkově. Měla se na něm probírat zejména otázka, v kterém živlu spočívá blaho Rakouska - zda v slovanském, německém či maďarském. Okresní hejtman v Jičíně s příznačným jménem Studniczka však tábor lidu zakázal s tímto zdůvodněním: "Žádané povolení ku shromáždění lidu na hoře Blížkov u Slavhostic blíže Avarských valů v den 20. září b.r. uděliti nelze, poněváč by program pro toto shromáždění určený mohl zavdati příčinu k demonstracím politickým." Navzdory tomuto zákazu a silnému dešti se tábor onu neděli roku 1868 přesto konal. Přišlo přes 10 000 lidí a přítomný vládní komisař musel před touto přesilou vyklidit pole. Shromáždění mělo důstojný rámec, zpívaly se vlastenecké písně, tančilo se a za všeobecného veselí se pálily vládní noviny. Nepovolený tábor musel mít ovšem soudní dohru. Nejbližší okresní soudy hned zahájily vyšetřování a měly s tím práci na několik let. Například jen k okresnímu soudu v Libáni bylo předvoláno 130 účastníků. Za přečin shluknutí a přestupek zákona o shromažďovacím právu padaly tresty vězení do dvou týdnů a pokuty ve výši 20-80 zlatých. Ti, co odmítali zaplatit, museli počítat s návštěvou exekutorů. Například mlynáři Kolaříkovi z Křešic zabavili krávu a kopidlenskému purkmistrovi Valentovi kočár. Přes protestní akce, jež probíhaly po celých Čechách, stávající režim tyto tlaky ustál a výsledný efekt těchto táborů lidu nebyl valný. Postupně slábly až vyzněly do ztracena. Karel Čermák

zobrazit Slavhostice na mapy.cz

foto