Jičínsko na pohlednicích. Sekeřice: pověsti, které zaznamenal zdejší řídící učitel

09. 06. 2022 Historie foto: 1 « zpět

V této protáhlé vsi ulicového typu bývaly dvě tvrze. Jedna byla identifikována v severní části obce, druhá v její střední partii. Povězme si o té severnější, k níž jsou k dispozici nejen přesvědčivější terénní důkazy, ale i zapsaná ústní lidová slovesnost. V zahradě domu čp. 20 se dodnes nalézají zbytky valů a příkopů a před domem pak vodní nádrž, jež podněcuje úvahu o jejím vztahu k tvrzi.

Někdy v první polovině minulého století zaznamenal místní řídící učitel František Duřt vyprávění stařičkého výměnkáře Václava Suchánka o studánce Na kuchynkách. Silný pramen vyvěrající vody v polích severozápadně od Sekeřic poutal pozornost místních hospodářů a není tedy divu, že se k němu vztahovala pověst. Vlastně dvě, jak vyplývá ze Suchánkova vyprávění. První se týkala tajné podzemní chodby, jež prý měla spojovat chalupu Na kuchynkách s tvrzí. Druhá pak hovoří o existenci jakéhosi koryta, jímž proudila voda ze studánky a napájela příkopy kolem valů tvrze. Důležité je, že vypravěč tyto své výklady přímo spojoval právě s domem čp. 20, což dokazuje povědomí místních občanů o existenci tvrze, přestože tam již staletí nestojí. Vodní zdroj Na kuchynkách býval tak neobyčejně silný, až se lidé obávali zatopení celé vesnice. Aby k tomu nedocházelo, bylo dno studánky zakryto, jak poněkud nejasně výměnkář své vyprávění uzavřel. Chtěl tím asi říci, že se lidé pokusili sílu pramene nějak regulovat. Obě popsané části pověsti zjevně mají racionální jádro spočívající v existenci nějakého propojení pramene Na kuchynkách s dotyčnou tvrzí. První část o tajné podzemní chodbě je silně vybájená, ale ta druhá o vodním přivaděči k tvrzi se realitě asi hodně přibližuje. Karel Čermák

zobrazit Sekeřice na mapy.cz

foto