Jičínsko na pohlednicích. Žlunice: pojmenování Švehlův dům dostala novostavba až těsně před otevřením

13. 06. 2022 Historie foto: 2 « zpět

V červnu 1934 zaznamenal regionální tisk, že Žlunice jsou snad první vsí v republice, která si postavila Švehlův dům. Toto sdělení ale tak zcela neodpovídalo skutečnosti a musíme ho uvést na pravou míru. Jménem tohoto agrárníka a předsedy vlády se dům pojmenoval až na poslední chvíli těsně před otevřením.

Obecní dům si zde toužili postavit již od roku 1929, kdy byla vypsána soutěž na vzorový objekt, jenž by obsahoval prostory pro zasedací síň obecního zastupitelstva, přednáškovou síň, veřejnou čítárnu, místní Kampeličku a též byty učitelů pro plánovanou měšťanskou školu. Tento multifunkční objekt měl být vlastně jakousi první vlaštovkou kulturního domu, jež se na venkově stavěly po druhé světové válce. Kvalitní projekt dodal osvědčený jičínský architekt Čeněk Musil, jenž do hlavního průčelí při křižovatce ulic navrhl zasazení velké pamětní desky se jmény padlých v první světové válce. Fasádu rozčlenil šesti pilíři zakončenými stožáry pro vyvěšování státních vlajek. Zakázku na postavení objektu získal v srpnu 1933 zednický mistr František Mokošín z Vysokého Veselí n. Cidl. a slavnostní předání obecního domu bylo naplánováno na 29. června 1934 jako vyvrcholení programu sjezdu rodáků a přátel Žlunic. S návrhem na pojmenování domu jménem Antonína Švehly, jenž zemřel koncem předchozího roku, přišli členové republikánské strany až v květnu, tedy asi měsíc před otevřením. Ne všichni s pojmenováním souhlasili, ale vzhledem k silnému postavení agrárníků na českém venkově se jim ho přece podařilo prosadit. Příslušná písmena tedy byla osazena do fasády s hlavním vstupem a od té doby se objektu začalo říkat Švehlův dům. Ale ne dlouho - po roce 1948 nápis zmizel. Též hlavní průčelí doznalo jisté změny. Vlajky na vysokých stožárech asi moc často nevlály. Navíc toto řešení vyžadovalo zaatikové žlaby, kde mohly nastat problémy se zatékáním. Stožáry tedy byly odstraněny, pilíře ubourány do úrovně atiky a protažená střecha je překryla. I funkční využití objektu se změnilo. Dnes v něm sídlí už jen obecní úřad a Česká pošta. Karel Čermák

zobrazit Žlunice na mapy.cz

Nové foto je z roku 2001.

foto

foto