Jičínsko na pohlednicích. Žlunice: kaplan Brynych se nemohl smířit s odhalením Husova pomníku v Jičíně, vedl vlastní mariánské procesí

20. 06. 2022 Historie foto: 2 « zpět

Biskup Eduard Jan Brynych (1846-1902) byl pravověrný katolík, jenž se usilovně snažil zastavit pokles prestiže římskokatolické církve. Dětství prožil v Sobotce, maturitu složil na jičínském gymnáziu a bohosloví absolvoval v roce 1868 v Hradci Králové. Právě v tomto roce nastoupil jako neomysta svou první kněžskou službu ve Žlunicích. Tehdy se ale ještě podepisoval Brünnich, jméno si počeštil až později. Neměl to tam jednoduché. Za své největší protivníky považoval mladé učitele, s jejichž liberálními postoji se nemohl ztotožnit. Vinil je z nedbalého přístupu k chrámové hudbě a zpěvu, jimž po odcházejících starých kantorech hrozil zánik. Musel ale přihlížet i ke ztrátám svých oveček z řad prostého lidu. Nejvíce to pocítil v roce 1872. Tehdy se v neděli 7. července v Jičíně odhaloval pomník mistra Jana Husa, vůbec první v Čechách. I na venkově se o této události hodně hovořilo a právě ze žlunické farnosti se na tu slávu vypravilo selské banderium.

V katolických kruzích se objevila myšlenka uspořádat ten samý den průvod ke kapli Bolestné Panny Marie ve Smidarské Lhotě, "aby pohoršení pocházející ze slavnosti Jičínské procesím tím poněkud zmírněno bylo." Chodívalo se tam tehdy skutečně často i kvůli blízké studánce, jejíž vodě se přičítala uzdravující moc zejména v čase cholery. Vedení procesí se ujal kaplan Brynych, za nímž se seřadili nosiči korouhví, mládež, družičky v bílém nesly sošku Matky Boží a průvod uzavíral dav lidu různého věku a stavu. Vyšli za hlaholu zvonů žlunického kostela sv. Petra a Pavla, po cestě se ale museli spolehnout pouze na zpěv vlastními silami. Nepodařilo se totiž zjednat hudebníky; i ti dali přednost jízdě s banderiem do Jičína. Trasa dlouhá asi šest kilometrů procházela Kozojídkami a Vinary, kde se připojovali i místní poutníci, takže u kapličky kaplan Brynych s uspokojením napočítal více než 400 účastníků. Přednesl tam vlastenecké kázání, jež pochopitelně spojil s kritikou konkurenčního podniku v Jičíně. Zdůraznil zejména, že dnes oslavovaný Hus byl příčinou hrozného neštěstí, do něhož země na mnoho let upadla. Po závěrečných modlitbách se průvod za krásného letního počasí a zpěvu mariánských písní vrátil do Žlunic.

Popsali jsme epizodu z této Brynychovy kněžské mise, abychom ukázali, jak horlivě a neústupně bránil svou víru. Ve vyšších katolických kruzích si toho nemohli nepovšimnout. V roce 1876 byl povolán za kaplana do Hradce Králové a jeho kariéra nabrala strmý vzestup. Karel Čermák

zobrazit Žlunice na mapy.cz

foto

foto