Jičínsko na pohlednicích. Volanice: zprávička z Humoristických listů

18. 07. 2022 Historie foto: 1 « zpět

V Praze vydávaných Humoristických listech se v desátém čísle z roku 1868 v rubrice "Telegramy" mezi zprávami z Prahy, Moravy, Itálie, Vídně aj., objevil text tohoto znění: "Z Volanic (u Nov. Bydžova). Děti, učte se pravopisu! Náš "řádný" a "zasloužilý" starosta dostal tyto dni psaní s nadpisem: "Panu N. N., starostovi. Do vola nic." Dnes už samozřejmě nemůžeme rozkrýt pozadí tohoto výsměšného vzkazu. Ostatně je otázkou, jestli tenkrát vůbec měl ve Volanicích nějaký ohlas. Zdaleka tehdy nebylo běžné, aby se na vesnicích četly noviny. Možná hostinský nebo ten starosta mohli odebírat třeba provládní Pražský denník, avšak Humoristické listy sotva. Ale obec byla sídlem velkostatku se zámkem a hospodářským dvorem a zdejší úředníci takový tisk číst mohli. Jedná se sice jenom o domněnku, ale právě oni nebo snad ještě místní učitel byli jediní, kdo by byl schopen napsat takový ironický šleh. Zřejmě jako reakci na nějaký střet se starostou, v němž se nepohodli. Předpokládat, že si jej vymyslel někdo v redakci bez znalostí místních poměrů, je sotva reálné.

Abychom očistili jméno obce od tohoto hanlivého přirovnání k dobytčeti, uveďme si, že nejstarší tvar ze 14. století zněl Olanice a teprve později Volanice. Antonín Profous ve svém díle "Místní jména v Čechách" se s jistou rezervou domníval, že ves původně patřila jakémusi Volanovi, jehož jméno převzala do názvu jako "ves lidí Volanových". S voly tedy nic společného nemá. Karel Čermák

zobrazit Volanice na mapy.cz

foto