Jičínsko na pohlednicích. Sběř: skoro sto let zde hospodařili jičínští jezuité

29. 07. 2022 Historie foto: 1 « zpět

Na čtvrtek 20. září 1888 byla do Sběře sezvána komise, aby posoudila stavební stav domu čp. 38. Nešlo o ledajaký objekt, ale o bývalý pivovar, který tu provozovali jezuité. Nyní už byl ale značně sešlý a nedávno se sesula část střechy. Majitel sousední nemovitosti Hejtman se obával dalších zřícení, jež by mohla poškodit jeho majetek. Pivovar tehdy vlastnil Antonín Ludvík z Vysokého Veselí. Tito dva pánové společně s novobydžovským stavitelem Bedřichem Špatným a starostou obce Františkem Kazdou tedy vstoupili do objektu a zakrátko uslyšeli praskot. Zkušený stavitel Špatný vykřikl: "Pojďte hned ven, nebo to na vás spadne!" A opravdu, sotva vyběhli ven, v budově došlo k destrukci. Starosta poté nakázal zbořit i to, co ještě zůstalo stát.

Zanikla tak poslední stavba, která ještě místním občanům připomínala, že sběřský statek kdysi vlastnili jičínští jezuité. Přišli sem v roce 1675, když statek s tvrzí, pivovarem, dvory, ovčíny a dalším příslušenstvím zakoupili od Anny Kateřiny hraběnky z Martinic pro svůj seminář svaté Rosalie. Tvrz přestavěli na rezidenci a nepochybně investovali i do modernizace pivovaru a hospodářského dvora. Všechny tyto stavby se nacházely blízko sebe ve středu obce. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadl statek Sběř českému nadačnímu studijnímu fondu. Brzy poté zanikla neobývaná rezidence, snad již v roce 1786. Zmizela beze stopy, pouze její honosný portikus se sochami dvou atlantů byl přenesen a můžeme jej dodnes vidět v sousedních Volanicích jako poněkud neorganickou součást vstupu do zámku. Hospodářský dvůr se raabizací rozparceloval na několik rolnických usedlostí a změnil svou podobu k nepoznání. Pouze z detailnějšího pohledu můžeme vyvodit, že řada domů při silnici s čp. 32-34 kdysi tvořila jednu stranu tohoto dvora. Parcela výše popsaného zbořeného pivovaru byla využita pro stavbu nového objektu. Dnes v něm sídlí místní obecní úřad. Karel Čermák

zobrazit Sběř na mapy.cz

foto