Jičínsko na pohlednicích. Hradíšťko: kostel a okolí zvelebil farář Hanzl vlastním nákladem

02. 09. 2022 Historie foto: 1 « zpět

Sám název obce napovídá, že zdejší vysoký kopec lákal k osídlení již v dávných dobách. Bohaté archeologické nálezy tento předpoklad potvrzují, opevněné hradiště tu v 9. a 10. století skutečně bývalo. Existence kostela je zde doložena k roku 1384, ale jeho dnešní podobu mu dala až přestavba v druhé polovině 17. století. Přesto byl dlouho pouhou lokálií; fara zde byla zřízena až v roce 1856. Za faráře Františka Vaňka tu působil od roku 1868 kaplan František Hanzl, jenž po jeho smrti v roce 1875 správu fary převzal. Prožil tu dlouhých 40 let a za tu dobu se okolí kostela, ležícího uprostřed hřbitova, i jeho zásluhou značně proměnilo.

Naproti kostelu stála stará roubená škola se šindelovou střechou. Takto se uchovala v paměti spisovatele a redaktora Františka Karla Zachovala, když na ni po létech vzpomínal. Přestože bývalo Hradišťko vždy malou obcí, chodívaly do ní i děti z větších Vrbic a Stříbrnic a též z Vlhoště. Důvod je zřejmý; školy se zřizovaly vždy poblíž kostela, neboť bývaly pod bedlivým dohledem církve. Po zboření této staré školy se na stejném místě postavila zděná a patrová se třemi třídami. Vysvětil ji velišský farář dne 20. srpna 1893. Škola sloužila svému účelu do roku 1971, kdy byla pro nedostatek žáků uzavřena.

O další zvelebení tohoto místa se zasloužil farář Hanzl. V roce 1898 před vstupem na hřbitov pod věkovitými lipami vlastním nákladem 300 zlatých pořídil dvě sochy - Pannu Marii a sv. Josefa. Jsou zachyceny na spodním obrázku pohlednice vpravo od fary. O pět let později rovněž vlastních 400 zlatých investoval do hodin věže kostela. Ty na obrázku ale ještě nevidíme, neboť pohlednice vyšla dříve, asi v roce 1901. A když tak zevrubně zkoumáme tuto nejstarší pohlednici obce Hradišťko, věnujme pozornost i jejímu psanému textu. Pohlednici poslal sám farář František Hanzl svému kolegovi Václavu Kohoutovi, faráři v Nemyčevsi. Oběma vzdělancům nedělalo problém se dorozumívat latinsky. Hradišťský kostel je zasvěcen apoštolu sv. Matoušovi, jehož svátek se slavil 21. září. V roce 1901 připadl tento svátek na sobotu a hned následující den farář Hanzl připomněl ve svém kostele tuto výroční událost slavnými službami božími. Svého přítele z Nemyčevsi na ně srdečně zval. Farář František Hanzl, rodák z Ostružna, zemřel po dlouholeté službě na Hradíšťku jako šestašedesátiletý dne 8. září 1908. Karel Čermák

zobrazit Hradíšťko na mapy.cz

foto