Jičínsko na pohlednicích. Vlhošť: dva závažné zločiny v místním hostinci

09. 09. 2022 Historie foto: 1 « zpět

Malá obec Vlhošť si zřejmě samostatnou pohlednici nevydala, a tak se musíme spokojit s touto společnou se Žereticemi. Ale popravdě řečeno, i všechny záběry na ní jsou z této sousední obce. Pouze deska na pomníku padlým, jenž byl odhalen na žeretickém hřbitově při příležitosti oslav deseti let samostatnosti v roce 1928, připomíná i pět obětí první světové války z Vlhoště.

Ve Vlhošti býval jedinou živností hostinec čp. 1, ležící v izolované poloze při okresní silnici. Právě v něm se odehrály v krátkém sledu dva tak závažné zločiny, že se o nich psalo i v celostátním tisku. V noci na 29. září 1878 se strhla v tomto hostinci Josefa Vaníčka rvačka, jejíž obětí se stal pětadvacetiletý rolník František Malý. Utrpěl několik bodných ran a padl k zemi mrtev. Četníci z Vysokého Veselí případ objasnili během několika dní. Jako hlavní pachatel byl usvědčen dvacetiletý bednářský tovaryš Václav Komárek za spoluúčasti Fr. Roubíčka a J. Bartoše. Všichni pocházeli ze Žeretic, kam si pro ně četníci přijeli.

Složitější a ještě drsnější zločin se v témže hostinci odehrál o rok později. Brzy ráno 5. listopadu 1879 přiběhla ke statkáři Františku Novotnému hostinská Anna Vaníčková s dítětem a rozrušeně mu vykládala, že při vstávání nalezla svého muže v tratolišti krve. Někdo k nim prý vlezl oknem a rozťal mu hlavu. Tato její verze ovšem při vyšetřování doznala vážných trhlin. Okno evidentně nikdo neotvíral, neboť v něm byly pavučiny, o loupež nešlo, neboť se celkem nic neztratilo, sebevraždu bylo možno s jistotou vyloučit. Zato ale vyšetřovatelé nalezli v hostinské místnosti zakrvácenou sekyru, jež patřila k jejich domácnosti a také na jejím oděvu byly nalezeny stopy krve. Vaníčkovou v obci znali jako ženu zlostnou, jež s mužem měla časté sváry. Pod tíhou důkazů byla zatčena a vzata do vazby. Soudní přelíčení se konalo 25. února následujícího roku a ač Vaníčková tvrdošíjně zapírala, porota měla jasno a jednomyslně ji odsoudila k trestu smrti provazem. Císař jí, jak bývalo tehdy zvykem, udělil milost s následným snížením trestu na dvacet let těžkého žaláře. Karel Čermák

zobrazit Vlhošť na mapy.cz

foto