Jičínsko na pohlednicích. Vrbice: legionář Josef Vladimír Kubalík

16. 09. 2022 Historie foto: 1 « zpět

V neděli 18. července 1937 zažila obec na zdejší poměry mimořádnou slavnostní událost. Ve spolupráci Místního sdružení republikánského dorostu, Sboru dobrovolných hasičů, Nezávislé jednoty československých legionářů a kruhu jejich přátel se odhalovala pamětní deska na rodném domku padlého ruského legionáře Josefa Vladimíra Kubalíka. Záštitu nad akcí převzali velitel pěšího pluku č. 22 Argonského v Jičíně plukovník František Vejmelka, okresní hejtman Maxmilian Schmerhovský a obecní zastupitelstvo.

Josef Vladimír Kubalík se zde narodil 15. listopadu 1896 a měl v plánu se věnovat pedagogické práci. Maturitu na jičínském učitelském ústavu složil v roce 1915, ale válka mu jeho přání překazila. Hned poté byl odveden a poslán na východní frontu. Brzy tam padl do ruského zajetí, ale 11. července 1916 se mu podařilo vstoupit do našich legií. Byl zařazen do 1. střeleckého pluku Mistra Jana Husi, později do 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova. Právě s těmito oddíly se ve dnech 1. a 2. července 1917 zúčastnil jako praporčík slavné bitvy u Zborova, v níž legionáři prorazili obranné linie rakousko-uherské armády. Rubem tohoto úspěchu byly ovšem vysoké ztráty - 185 padlých a kolem 700 zraněných. Kubalík byl bohužel mezi nimi. V bitvě utrpěl těžké zranění, kterému druhý den podlehl. Dlouho se nevědělo, kde byl pochován. Nevědělo se to nejen při odhalování pamětní desky, ale ani dlouho poté. Až teprve členové Spolku pro vojenská pietní místa tuto záhadu rozluštili. Samostatný náhrobek Josefa Vladimíra Kubalíka se nachází na hřbitově v ukrajinské obci Ozorna v rajonu Ternopil, ležící asi 15 kilometrů východně od dějiště bitvy u Zborova. Na náhrobku je vytesán dodnes velmi dobře čitelný český nápis: "VLADIMÍR KUBALÍK / MLADŠÍ PODDŮSTOJNÍK 4. ROTY / 3. ČSL. STŘEL. PLUKU / *15. XI. 1896 / VE VRBICI U JIČÍNA / +3. VII. 1917 / PO ZRANĚNÍ U ZBOROVA". Karel Čermák

zobrazit Vrbice na mapy.cz

foto