Jičínsko na pohlednicích. Slatiny: továrna na zužitkování ovoce

29. 09. 2022 Historie foto: 1 « zpět

Učitel Vojtěch Škoda (1862-1943) zahájil svou pedagogickou dráhu počátkem 80. let ve Slatinách, pak odešel učit do Jinolic a Řitonic, aby se v roce 1907 zase do Slatin jako řídící učitel dvoutřídky vrátil. Byl to činorodý a praktický muž, zajímal se o hospodářské otázky a připadl na myšlenku založit v obci továrnu na zužitkování ovoce, v širším regionu vůbec první toho druhu. Stalo se to někdy brzy po druhém příchodu do Slatin a v roce 1911 ji po skrovných začátcích značně rozšířil.

Tovární objekt čp. 106 byl postaven na západním okraji obce a široký výrobní sortiment zahrnoval produkci povidel, různých druhů marmelád, sirupů, ale i ovocných vín a lihovin. Přes toto pracovní vytížení si učitel Škoda dokázal najít čas na sebevzdělávání, studoval na Karlo-Ferdinandově fakultě v Praze a studium ukončil již téměř jako padesátiletý promocí a udělením titulu Magister Pharmacie. V roce 1912 přijal do firmy za společníka Františka Vaňka, ale ani s jeho pomocí se podnikání příliš nedařilo a na jaře následujícího roku byl na ni vyhlášen konkurz. Tehdy poprvé zasáhl do dění kolem firmy vlivný poslanec Bohumír Bradáč se snahou převést ji do rukou rolnické akciové společnosti. Ale Škodovi s Vaňkem se nakonec nějak podařilo složitou situaci ustát, neboť počátkem roku 1914 si továrnu nechali zapsat do obchodního rejstříku pod názvem Fructo a sami zůstali jejími jedinými spoluvlastníky a jednateli. Byla v provozu i v době první světové války, i když jí vyvstal vážný konkurent v podobě továrny se stejným zaměřením v Dolním Bousově, kterou si se státní dotací postavil poslanec Jindřich Gustav Maštálka. Slatinská továrna se opět ocitla v problémech a v posledním válečném roce se poslanec Bradáč podruhé pokusil o její získání. V tisku již proběhla zpráva, že zakládá společnost s ručením omezeným, jež koupila stroje z Fructa a v Kopidlně u nádraží pro ně postaví továrnu. Sdělovalo se jako hotový fakt, že Fructo ve Slatinách se zruší. Ale pravda to nebyla. I v následujících letech tato továrna fungovala a pravidelně inzerovala své produkty v tisku. Někdy po roce 1920 ale přece došlo ke změně, když učitel Škoda z firmy vystoupil a jediným majitelem se tak až do třicátých let stal František Vaněk. Poté ji zakoupil inženýr K. Votruba a jména otců zakladatelů z ní tak vymizela. Karel Čermák

zobrazit Slatiny na mapy.cz

foto