V Hořicích vznikne oddělení dálniční policie

03. 05. 2021 Policie « zpět

Hradec Králové, Hořice - V Hořicích vznikne v následujících měsících oddělení dálniční policie, jehož prioritou bude zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na stávajících frekventovaných páteřních komunikacích protínajících předmětné území. Konkrétně půjde o silnici I/35 vedoucí v těsné blízkosti Hořic, ale dále i o komunikaci I/16, kterou využívají například turisté pro své cesty do Krkonoš, ale i lidé mířící za prací do Mladé Boleslavi. Jedná se o důležité silnice s mezinárodním významem přinášející značné problémy zejména obcím, jejichž teritoriem prochází, a se značným podílem mezinárodní nákladní dopravy. Úkolem policistů sloužících na novém dálničním oddělení, které by mělo začít fungovat v Hořicích na podzim letošního roku, bude samozřejmě také dohled nad veřejným pořádkem.

"Umístění pracoviště pokryje v tomto teritoriu pružněji a komplexněji výkon služby, velmi výrazně tím zvýší akceschopnost dopravní policie nejenom na páteřních komunikacích I/35 a I/16 či například na komunikaci vedoucí na Lázně Bělohrad, ale v celém regionu. Dojde tak ke zlepšení situace v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na nově zřízeném dálničním oddělení v Hořicích by mělo zprvu vykonávat službu 18 policistů v nepřetržitém provozu," říká brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

"Umístění dálničního oddělení v Hořicích má své opodstatnění. V Hořicích se každoročně setkává například i řada motocyklistů na mezinárodním závodě silničních motocyklů, kde budou policisté také dohlížet na klidný průběh a bezpečnost všech. Navíc okres Jičín má v našem kraji nejrozsáhlejší silniční síť o délce téměř 900 km," upřesňuje plk. Ing. Petr Dušek, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Dodal například i to, že i policejní hlídky pod nově vzniklým dálničním oddělením budou ve svých vozidlech disponovat automatizovaným externím defibrilátorem a budou připravené ho kdykoliv v praxi použít. Policisté bývají totiž mnohdy první, kteří mohou v nouzi tuto pomoc poskytnout.

S ohledem na vývoj a postup budoucí stavby dálnice D35 by měli policisté v budoucnu přesídlit do nového dálničního oddělení. To by mělo poté sídlit v Chomuticích a mělo by být již součástí nově vybudované dálnice. mjr. Magdaléna Vlčková