Volební schůze Hokejového klubu Jičín

16. 06. 2022 Hokej « zpět

Jičín - Volební členská schůze Hokejového klubu Jičín se uskuteční 21. června od 19.00 v restauraci na zimním stadionu v Jičíně.

Program členské schůze bude tvořit zpráva předsedy o chodu spolku, zpráva sportovních úseků o činnosti jednotlivých kategorií, návrh na změnu stanov a volba nového výkonného výboru. Zvolen by měl být nový předseda, jelikož stávající odchází.

Členové spolku obdrželi pozvánku e-mailem. Další členství ve spolku je podmíněno účastí na schůzi a zaplacením členského poplatku ve výši 100 Kč, nebo písemnou omluvou a zaplacením členského poplatku ve výši 100 Kč. Členové, kteří se na schůzi nedostaví a ani nepošlou písemnou (e-mailovou) omluvu nebudou dále evidovaní jako členové spolku a jejich členství zaniká. Před zahájením schůze bude seznam členů aktualizován a doplněn o nové členy.

Těšíme se na setkání.

VV HC Jičín

Pavel Vajsejtl