Jičín má nové logo. Předznamenává modernizaci městských internetových stránek, která je na letošek také naplánována

10. 02. 2021 Zprávy foto: 1 « zpět

Jičín – Město Jičín má nové logo. Nahradí přibližně 13 let staré logo, které podle radnice v současné době již nesplňuje standardy na loga kladené a je zastaralé. Přijetí nového loga předznamenává modernizaci městských internetových stránek, ke které má dojít v letošním roce. Nové logo pochází z dílny grafika Lukáše Tanečka, který je autorem i doposud užívaného loga.

„Město Jičín nejprve uvažovalo nad vypsáním soutěže o návrh loga, proběhly i konzultace se společností, která tyto soutěže běžně organizuje. Město k ní nakonec nepřistoupilo. Náklady na soutěž o návrh by dosahovaly řádově vyšších statisíců Kč, případně až milionu Kč. K zamítnutí však vedly nejenom finanční důvody – soutěž o návrh je vhodná pro organizace, které spíše hledají svou identitu a nemají tradici, na kterou by šlo navázat. Což není případ Jičína. Byl proto osloven autor starého loga, pan Taneček,“ popsal důvody k přímému zadání zakázky mluvčí radnice Jan Jireš.

Město chtělo v logu zachovat Valdickou bránu jako hlavní symbol, zároveň mělo být dostatečně jednoduché, aby šlo snadno načrtnout. Písková barva v logu odkazuje na řadu historických památek ve městě, například Valdštejnský zámek, kostel sv. Jakuba nebo Valdštejnskou lodžii. Modrá barva užitá v nápisu Jičín odkazuje jednak na původní logo města, jednak vychází ze znaku města.

„Je to významný moment, pokud jde o město samotné, městský úřad a propagaci města. Podnět vzešel z pracovní skupiny moderní komunikace, která se zabývá dalším postupem ohledně digitalizace a prezentace města. Došli k závěru, že je třeba upravit, obnovit naše webové stránky. Při té příležitosti skupina narazila i na logo města,“ popsal starosta Jičína Jan Malý.

Vybranou variantu posoudili zastupitelé a následně ji rada města schválila. Dalším krokem bude vypracování definujícího logomanuálu, který určí, jak logo používat v prostředí webu nebo například na plakátech. Také je třeba uzavřít smlouvu o licenci, jejímž prostřednictvím město Jičín logo převezme od jeho autora.

K modernizaci loga prý město vedly praktické důvody. Jak vysvětluje v komuniké, se starým logem se obtížně pracovalo v grafických programech, například nebylo možné ho adekvátně použít na informačních plakátech. 13 let starý grafický manuál navíc neobsahoval moderní náležitosti, jako jsou podpisy e-mailů a mnohé další prvky, které přinesla digitální doba. Logo a grafický manuál města vzhledem ke svému stáří nebyly připraveny na postupující digitalizaci úřadu, což by v budoucnu přinášelo další kolize. Ruku v ruce s logem a grafickým manuálem jde i web města www.mujicin.cz. Jeho modernizace je plánována rovněž na letošní rok, a proto je nutné řešit grafické prvky.

Kolik město za grafickou modernizaci zaplatí, se zatím neví. „Panu Tanečkovi nebylo zatím uhrazeno nic s tím, že dojde nejprve ke schválení logomanuálu a zároveň i smlouvy o dílo. Pokud by snad došlo k tomu, že manuál nebude schválen, bude třeba panu Tanečkovi uhradit skicovné, to znamená práci, kterou už odvedl,“ upřesnil mluvčí radnice Jan Jireš. (zan)

Nové logo města Jičína. Zdroj: MÚ Jičín

foto