Jičín převezme dva opuštěné hroby se skulpturami od rodiny Suchardů. Aspirují na zápis mezi kulturní památky

27. 01. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Dva opuštěné hroby na novoměstském hřbitově s pomníky z novopacké dílny Suchardů převezme město Jičín. Chce je nechat prohlásit za kulturní památku. Jde o pomník Jana Šuberta a pomník v podobě tří truchlících andělů. Oba jsou situovány na hlavním jičínském hřbitově u kostela Panny Marie de Sale. Do vlastnictví města nepřechází ostatky pochované v hrobech. Autorství plastik se váže na sochařskou rodinu Suchardů.

„Obě hrobová místa už dlouho neměla nájemce, rodiny o ně nejevily zájem. Hřbitovní správa se o okolí těchto hrobů starala a nakonec jsme na podnět Národního památkového ústavu přistoupili k tomu, že hroby byly vloženy do procedury, aby mohly být prohlášeny věcmi opuštěnými. Po uplynutí tříleté lhůty, kdy nikdo nevznesl žádné připomínky, se rada rozhodla schválit jejich nabytí městem, aby se mohly postupně stát kulturní památkou a aby byly dále městem udržovány a opravovány,“ popsal proces místostarosta Jičína Jan Jiřička.

Zápis mezi památkové dědictví dosud znemožňovaly majetkové důvody. Hroby jsou totiž dlouhodobě bez vlastníka. Nyní uplynula tříletá lhůta daná občanským zákoníkem, a město Jičín tak může přistoupit k přisvojení, což doporučuje i oddělení památkové péče jičínského úřadu s odůvodněním, že objekty mají historickou hodnotu.

Autorem obou předmětných náhrobků je s vysokou pravděpodobností novopacký sochař Jan Sucharda ml. (1797–1873). Mezi jeho další práce v Jičíně patří socha Amfitrité na kašně na Valdštejnově náměstí nebo sousoší Ježíšova křtu s Janem Křtitelem na Lidickém náměstí. (zan)