Zásahy na jižním svahu Čeřovky mají zabránit erozi. Nebude to ale poslední opatření

21. 02. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Čeřovka nad Jičínem by se s nadcházejícím jarem měla dočkat protierozních opatření. Město tam chce především zajistit cestičky na jižním svahu proti další degradaci. Postupovat při tom má podle doporučení v odborném posudku, který vypracovala dendroložka Martina Součková v loňském roce.

„Posudek zahrnuje jednak tato opatření a jednak řešení zdravotního stavu. Na radě jsme schvalovali protierozní opatření. Na podzim byly odbagrovány některé historické zídky na jižním svahu, které drží zeminu nad odtokovým kanálkem, a pak následuje cesta po vrstevnicích. Budou tam provedeny dřevěné palisádové opěry,“ popsal místostarosta Jičína Jan Jiřička.

Jižní svah Čeřovky je podle odborného zjištění silně zasažen erozí. Rozsah opatření tvoří asi 150 metrů délky. Poslouží k tomu vodorovné zábrany z dřevěné kulatiny. Do budoucna se prý ale počítá s důkladnějšími protierozními úpravami. Na horní ploše kolem Milohlídky a vodojemu se zároveň instaluje zábradlí při okraji jižního svahu. Esteticky bude odpovídat zábradlí, které už je okolo vyhlídky.

„Zábradlí nemá ten zásadní protierozní charakter, ale mělo by zabránit neřízenému sjíždění na horských kolech, které tam občas nezodpovědní mladší spoluobčané provozují a svah tak rozrušují,“ řekl Jiřička. „Během vegetačního klidu je vyhodnocováno i další kácení nemocných stromů a zanechání torz stromů, kde žijí živočichové.“

Nová studie o Čeřovce se pokouší definovat charakter významné jičínské lokality a navrhuje možnosti údržby, aby se vrch a lesopark zachovaly pro budoucí generace. „Terénním šetřením paní Součková zjistila stav dřevin a provedla biologický průzkum ptactva a hmyzu. Studie bude pro Jičín základním vodítkem, jak o lesopark pečovat. Podrobně se s ní můžete seznámit na webu města na stránce odboru životního prostředí, ve složce projekty,“ upřesnil mluvčí radnice Jan Jireš. (zan)