Městské informační centrum v Jičíně se vrátí do svých původních prostor. Po sedmi letech

26. 02. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Po sedmiletém provizoriu se jičínské informační centrum může konečně vrátit do svých stabilních prostor v podloubí jičínského zámku s výhledem na Valdštejnovo náměstí. Po mnoha průtazích způsobených různými důvody by se tak mělo stát v první polovině března.

„Máme zkolaudováno a teď musíme informační centrum do zrekonstruovaných prostor přestěhovat. Na radě jsme schválili, že bude znovuotevřeno pravděpodobně 10. března. Je třeba říct, že to bude záležet také na tom, jaká protiepidemická opatření budou v té době platit,“ konstatuje místostarosta Jičína Petr Hamáček. Stěhování informačního centra prý ale už probíhá a prostory se zpřístupní veřejnosti, jakmile to bude možné.

Informační centrum se přesune z provizorních prostor na arkádovém nádvoří zámku do podloubí na Valdštejnově náměstí. Tyto prostory bylo nutné před několika lety narychlo uzavřít kvůli havarijnímu stavu a na havárii poté plynule navázala celková rekonstrukce. Práce spočívaly v rekonstrukci místností a ve výměně elektroinstalace, zdravotechniky, topné soustavy a ventilace.

„Do zámku, tedy jak do informačního centra, tak do nových učeben v prvním patře, bylo pořízeno nové vybavení a nábytek. Úpravy se uskutečnily s ohledem k historickému dědictví Valdštejnského zámku. Jak je u zásahů do historických budov běžné, rekonstrukce byla komplikovaná a přinesla vícepráce. Průtahy způsobil rovněž nález historicky cenných nástěnných maleb, které po prozkoumání byly zakonzervovány speciální omítkou. Časově náročné bylo kolaudační řízení, neboť v prostorách MIC bude umístěn i centrální protipožární pult pro celý Valdštejnský zámek, který vyžadoval zvláštní schvalovací proces,“ rekapituluje uplynulé události mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Zakázka, kterou provedla firma Chládek a Tintěra z Pardubic, vyšla na více než 20 milionů korun. Cena zahrnuje i přestavbu místností na učebny v prvním patře zámku.

Jičínské „íčko“ patří mezi nejpopulárnější a nejvíce navštěvovaná informační centra v širším regionu. „Staronové místnosti návštěvníka uvítají historickým dědictvím i moderními technologiemi. Zařízení nabídne wi-fi připojení, multimediální techniku a dětský koutek. Novinkou je také výrazně rozšířený a tematicky rozdělený prostor pro prezentaci turistických cílů,“ doplňuje Jireš. (zan)