Do roku 2030 chce Jičín dosáhnout 70procentní účinnosti třídění odpadů. Popelnice se směsným odpadem se budou vyvážet třeba jen jednou za měsíc

03. 04. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Vyvážení popelnic se směsným odpadem třeba jen jednou za měsíc, ale naproti tomu zvýšení objemu vytříděných plastů, papíru, skla a dalších recyklovatelných složek odpadu až na 70 procent. Tak by mohl vypadat Jičín v roce 2030. Tímto směrem by měl město posouvat plán odpadového hospodářství, který si nechá zpracovat na nadcházející léta.

„Každých pět let si město nechávalo zpracovávat plán odpadového hospodářství, který pak průběžně vyhodnocovalo, a snažilo se postupovat tak, aby se snižoval objem směsného odpadu a co nejvíce se třídilo. Na radě jsme se shodli, že si plán na příští období 2021 až 2025 necháme zpracovat u společnosti, která ho pro město zpracovávala už dvakrát. Nový zákon o odpadech nám tuto povinnost už neukládá, ale máme s tím dobré zkušenosti,“ řekl jičínský místostarosta Jan Jiřička.

Starý plán byl platný do konce roku 2020. Zpracovává se na období pěti let a ten nový pro město připraví firma ISES, která zhotovila dokumentaci i pro období 2011 až 2015 a 2016 až 2020. Město za něj zaplatí 98 tisíc korun.

Jičín chce dosáhnout toho, aby v roce 2025 recyklovatelné odpady tvořily 60 procent z celkového objemu, v roce 2030 pak 65 procent a v roce 2035 až 70 procent. „Tohoto cíle je však možné dosáhnout jen tehdy, pokud separaci odpadů vezmou za svou i všichni občané. V současné době Jičínští třídí svědomitě, v budoucnu však bude nutné podíl separace ještě navýšit, aby na skládku směřovalo skutečně minimum,“ uvedl mluvčí radnice Jan Jireš.

Hlavním projektem v podpoře třídění odpadu je v Jičíně pro letošek rozšíření systému svozu door to door. Další várka barevných popelnic na tříděný odpad pro domácnosti bude směřovat do čtvrtí a městských částí Robousy, Popovice, Moravčice, Hubálov, Čeřovka a Soudná.

„Během letních měsíců by měly být nové nádoby zapůjčeny do jednotlivých domácností. Naším cílem je snižování objemu směsného odpadu tak, jak nám ukládá zákon. K tomuto cíli by měl také vést nový odpadový plán,“ doplnil místostarosta Jiřička. Podle něj se systém svozu door to door osvědčuje v těch částech města, kde byl už zaveden. „Dokonce výrazně klesá perioda odvozu směsného odpadu. Z týdenního svozu se prodlužuje na čtrnáctidenní, do budoucna bude možnost i měsíčního svozu, protože díky tomu, že občané třídí, směsného odpadu výrazně ubývá.“ (zan)