Nová Paka začne dražit parcely k výstavbě rodinných domů na Vlkově, výběr bude probíhat formou elektronické aukce. Spekulacím má zabránit hrozba pokut

28. 04. 2021 Zprávy « zpět

Nová Paka – Malé satelitní městečko o 18 domech vyroste za průmyslovou zónou na Vlkově. Už od počátku letošního června chce město dražit jednotlivé parcely, kupujícími přitom smějí být jen fyzické osoby. Pořadí na právo uzavřít kupní smlouvu by měli zájemci vysoutěžit v elektronické aukci, každý pozemek by se přitom měl dražit zvlášť, po jednom denně.

Vyvolávací cena většiny pozemků je 1300 korun za metr čtvereční, s výjimkou jednoho, kde začíná na 1100 korunách za metr. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, a to na základě přihlášky, která bude přílohou zveřejněného záměru prodeje. Město předpokládá, že elektronická aukce odstartuje 1. června. Už 21. června by pak mělo městské zastupitelstvo vysoutěžené pořadí zájemců potvrdit.

Každý zájemce může podat pouze jednu přihlášku a město stanovilo i řadu omezujících podmínek. Například že právo na uzavření kupní smlouvy nelze převést na jiné osoby nebo že pozemky nelze slučovat za účelem stavby jednoho domu na více parcelách zároveň. Kupující se také bude muset zavázat, že nejpozději do pěti let od provedení vkladu práv do katastru nemovitostí realizuje na zakoupeném pozemku stavbu rodinného domu a ve stejné lhůtě zajistí přidělení popisného čísla. Za nesplnění tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta 300 tisíc korun.

„Vycházíme z předpokladu, že chceme vyloučit možnost spekulativního nákupu, ale třeba i dlouhodobého nákupu, při kterém nejde o spekulaci v pravém smyslu. Dejme tomu v situaci, kdy zájemce plánuje v dvacetiletém horizontu a parcelu kupuje s výhledem pro potomky. I tomu chceme zabránit. Smyslem prodeje je postavit na Vlkově v krátkodobém horizontu osmnáct domů k trvalému bydlení,“ řekl novopacký starosta Josef Cogan. „Pak bude na řadě další území, kam chceme výstavbu směrovat, například na Slovanech.“

Výčet podmínek, které město stanovilo, je ale delší. Kupující se například bude muset v postaveném rodinném domě přihlásit k trvalému pobytu, opět pod hrozbou pokuty, tentokrát 50 tisíc korun. K prodanému pozemku bude mít město předkupní právo, a to za stejnou cenu jako při prodeji. Pozemky nebudou smět kupující ani zatěžovat zástavními právy, s výjimkou půjček na stavbu u bankovních ústavů. V neposlední řadě pak budou stavebníci vázáni při realizaci stavby podmínkami územní studie.

Předmětné pozemky na Vlkově nejsou dosud zasíťované. Přivedení vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu a výstavbu komunikace zajistí město, projekt je už připraven a stavební povolení je na cestě. Sítě by mohly být podle odhadu hotové v červenci příštího roku, vyjma finální vrstvy povrchu komunikace. Zahájení výstavby rodinných domů v lokalitě bude možné po realizaci sítí a konstrukčních vrstev komunikace. (zan)