Přestavba jičínských kasáren na domov pro seniory začne už v létě. Firma SeneCura ji chce dokončit v příštím roce

07. 05. 2021 Zprávy foto: 3 « zpět

Jičín – Už letos v létě začne proměna dvou kasárenských budov v lipách na soukromý domov pro seniory. Společnost SeneCura vyplatila městu celou dohodnutou kupní cenu 11,6 milionu a ve středu bylo zahájeno řízení k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí. Už v příštím roce chce firma přestavbu dokončit.

„Z kupní ceny bylo 600 tisíc zaplaceno už na začátku navazování spolupráce s firmou, nejprve 100 tisíc při schválení prodeje zastupitelstvem, pak půl milionu při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí,“ uvedl jičínský místostarosta Petr Hamáček s tím, že úhradu zbytku kupní ceny město obdrželo v nedávných dnech.

Holding firem SeneCura s rakouskou účastí už provozuje zařízení pro seniory na více místech v ČR, Jičín se tak mohl při navazování spolupráce opřít o zkušenosti jiných měst. V Jičíně bude mít investici a provoz na starosti dvojice sesterských firem, podle stejného modelu jako jinde v republice. Za závazky vyplývající ze smluvní dokumentace budou městu ručit ale všechny tři společnosti.

„SeneCura získala stavební povolení v termínu, který byl stanoven, čímž splnila podmínky pro schválení kupní smlouvy. Teď SeneCura požádala, aby mohly ke smlouvě přistoupit společnosti, které budou určeny čistě pro jičínský provoz. SeneCura Jičín bude obě budovy vlastnit a zainvestuje jejich přestavbu. SeneCura SeniorCentrum Jičín bude zajišťovat provoz a vykonávat služby domova seniorů,“ vysvětlil místostarosta Hamáček.

Nabídkové řízení na prodej dvou bývalých kasárenských budov město vypsalo v roce 2017. Zvítězila společnost SeneCura se svým konceptem domova pro seniory. Budovy chce zrekonstruovat, chce zachovat jejich historický ráz a chce je propojit krčkem, čímž vznikne jeden objekt. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní město a firma podepsaly v červnu 2018. Poté následovala fáze projektování, kdy soukromá společnost připravovala dokumentaci k výstavbě budoucího seniorcentra.

V zařízení budou běžná lůžka pro seniory, ale také specializované středisko pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou, lůžka s 24hodinovou péčí a také takzvaná odlehčovací služba. Ta spočívá v tom, že rodina, která doma pečuje o staršího rodinného příslušníka, využije domov pro seniory třeba jen na pár hodin denně.

Kupní smlouva firmu zavazuje, aby v získaných budovách provozovala domov pro seniory nejméně po dobu 15 let. Případné nedodržení lhůty je smluvně podchyceno sankcí půl milionu korun ročně. (zan)

Vizualizace budoucího seniorcentra. Zdroj: MÚ Jičín

foto

foto

foto