Šetrnější odstraňování plevelu z chodníků prý nebylo úspěšné. Jičín se vrátí k chemickým prostředkům

02. 06. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Likvidovat plevel na chodnících budou v Jičíně znovu chemicky. Pokusy o mechanické odstraňování párou, žehem nebo vytrháváním prý nebyly dostatečně účinné. Na aktuální aplikaci chemie budou v terénu upozorňovat dopravní kužely s textovými popisy. Vyplývá to z plánu ošetření pozemních komunikací proti nežádoucímu plevelu, který schválili městští radní.

„Plán upravuje, jak a jak často může být používán chemický prostředek k likvidaci plevelu. Dospěli jsme k tomu po velké diskuzi, aby byly eliminovány možnosti nežádoucího ovlivnění zvířat, zejména psů. Nakonec bylo shledáno jako nejúčelnější rozdělit město do pěti rajónů od centra po okrajové části,“ nastínil jičínský místostarosta Jan Jiřička.

Technické služby plevel odstraňují pravidelně, aby nezpůsoboval poškození ploch, zejména chodníků. Ulice města jsou rozděleny do pěti rajónů, samotné centrum je v prvním rajónu. Další ulice jsou rozděleny zhruba v soustředných kruzích do dalších rajónů směrem od centra. Zatímco v prvním rajónu proběhne chemické ošetření třikrát do roka, v jiných rajónech to bude méněkrát a v pátém rajónu pouze jednou.

„Vždy, když bude chemický prostředek použit, bude místo označeno kuželem s cedulkou. Naředění prostředku bude probíhat v areálu Technických služeb, aplikaci v terénu budou provádět vyškolení zaměstnanci. Všechna opatření by měla vést k nezbytně nutnému použití ve snaze eliminovat nežádoucí dopady,“ řekl Jiřička.

Nástřik budou provádět odborně vyškolení pracovníci Technických služeb, a to za pomoci specializovaného zařízení. Před aplikací pracovník pomocí kuželů na začátku a na konci označí, že došlo k nedávné aplikaci postřikové kapaliny. Aplikace se bude provádět při bezvětří, maximálně při mírném vánku.

„Jako přípravek bude primárně sloužit Roundup Bioaktiv, který je nejšetrnější. Ve výjimečných případech mohou být použity přípravky Roundup Klasik Pro a Roundup Flex,“ specifikoval úřad v komuniké.

Postřik má být prováděn přímo na plevelné rostliny. Radnice deklaruje, že nebude nikdy používán na celé plochy jen jako prevence. (zan)