Třetí jičínské hnízdo s podzemními kontejnery na tříděný odpad je v Lindnerově ulici za první základní školou. Má vyřešit problém s hromaděním nepořádku

19. 07. 2021 Zprávy foto: 2 « zpět

Jičín – Čtyři nové velkoobjemové podzemní kontejnery na tříděný odpad nechalo město instalovat v Lindnerově ulici za první základní školou. Na povrch vyčnívají jen vhazovací hrdla. Zatím jsou převázána páskou, během srpna mají ale začít kontejnery sloužit. V Jičíně jde už o třetí takové místo. Před necelými dvěma lety město zprovoznilo stejný typ kontejnerů na křižovatce ulic Husova a Tyršova a na nábřeží Irmy Geisslové.

Ve všech případech se tím radnice rozhodla vyřešit kapacitní nedostatečnost obyčejných mobilních kontejnerů, které zvláště v těchto lokalitách často přetékaly odpadem a ten se pak hromadil v jejich okolí. Podzemní kontejnery mají až trojnásobnou kapacitu. Na povrch vyčnívají jen otvory pro vhazování, zatímco objemná konstrukce se nachází pod dlažbou komunikace. „Zdvořile žádáme občany, aby odpad vhazovali tak, aby nedocházelo k ucpání hrdel kontejnerů,“ uvedl mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Celkové náklady na pořízení a instalaci podzemních kontejnerů v Lindnerově ulici činí 1,198 milionu korun. Zakázku provedla firma Stavby Koťátko ze Sobotky. Umístění podzemních kontejnerů je součástí širšího projektu „Rozšíření separace odpadů ve městě Jičín“, v rámci nějž město pořídí i nádoby na odpad pro rozšíření individuálního sběru odpadů v takzvaném systému door to door v dalších čtvrtích. S pokrytím nákladů mu pomůže dotace z operačního programu Životní prostředí, jenž je spolufinancován Evropskou unií.

„Město Jičín proto do této akce vloží svoje finanční prostředky ve výši 15 procent z nákladů. Zbývajících 85 procent z vysoutěžených nákladů pokryje schválená dotace. Akce tak podpoří separaci odpadu v okolí Lindnerovy ulice a nezatíží rozpočet města vysokou částkou,“ uvedl místostarosta Jičína Jan Jiřička.

Podzemní kontejnery v Lindnerově ulici jsou první v městské památkové rezervaci. Vrchní zádlažbu proto tvoří žulové kostky. V předchozích případech to byl gumový recyklát.

Během výkopových prací stavbaři narazili pod zemí na historii. „Při výkopech pro podzemní kontejnery v ulici Lindnerova se podařilo zdokumentovat hned několik archeologických objektů ilustrujících historii města. Jednalo se o suterén zahloubené stavby překryté požárovou vrstvou z konce 16. století, tu porušila o něco mladší část podzemního podlaží dalšího domu a v rohu sondy byl odkryt rub valené klenby sklepa z pískovcových kvádrů. V současné době probíhá zpracování dat z výzkumu, o jehož výsledcích bude muzeum dále informovat,“ uvedl archeolog Regionálního muzea a galerie v Jičíně Jiří Unger.

Kvůli nálezu klenby muselo dojít i ke změně v projektové dokumentaci. Její odstranění by totiž mohlo ohrozit stabilitu zdi na dvoře sousedící základní školy. Čtvrtý kontejner se tak musel posunout k ostatním na místo plánované mezery. (zan)

Nové stanoviště podzemních kontejnerů v Lindnerově ulici na mapě.

Na snímcích nové podzemní kontejnery v Lindnerově ulici a odhalená sklepní klenba z konce 16. století při archeologických pracích. Zdroj: MÚ Jičín

foto

foto