Vznikne v Jičíně za hřbitovem Novoměstská promenáda? Spíše ne, ale město tam alespoň zakáže průjezd a instaluje panoramatickou informační tabuli

02. 08. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Nádherný výhled na krajinu okolo Jičína, jíž dominuje Velišský hřbet, kde stával hrad. Takový dojem si už delší dobu dopřávají lidé při procházce podél západní zdi hřbitova na Novém Městě. Tamní asfaltová komunikace láká i bruslaře. Na jičínskou radnici proto dorazil návrh, aby silnice dostala oficiální pojmenování Novoměstská promenáda a aby na ní dostali přednost chodci před auty.

„Návrh jsem podal proto, že komunikaci za hřbitovem využívají jako promenádu matky s dětmi, jezdí tam koloběžky a inlajny,“ uvedl navrhovatel Bohumír Procházka. „Součástí návrhu bylo i omezení nebo vyloučení automobilové dopravy od parkoviště u hřbitova až k silnici na Březinu. Důvodem je, že si tudy řidiči zkracují cestu z Nového Města do garáží,“ vysvětlil.

Jičínská radnice nechala návrhy projednat ve specializované dopravní skupině za účasti dopravních policistů i projektanta dopravních staveb, ale dostal je na stůl i městský architekt. S úplným pochopením se setkal jen třetí Procházkův návrh, totiž aby město nechalo u komunikace za hřbitovem instalovat panoramatickou informační tabuli, která kolemjdoucím přiblíží pozoruhodné prvky velišské krajiny, jako je Velišský hřbet, smírčí kříž, zřícenina hradu, obec Podhradí, kaple Loreta a další.

„Pokud jde o informační tabuli, tam jsme se s požadavkem ztotožnili, a rada schválila záměr umístění informační cedule u zdi hřbitova dle plánku. Pokud jde o druhý návrh, tedy název Novoměstská promenáda, tam jsme požadavku nevyhověli a zastupitelstvu návrh nedoporučili,“ uvedl starosta Jičína Jan Malý. „Opírali jsme se při tom o vyjádření architekta Jiránka a vedoucího odboru dopravy Duczynského. Podle jejich názoru nesplňuje komunikace parametry, aby mohla být prohlášena promenádou. Využívá se především pro motorová vozidla při účasti na pohřbech nebo návštěvách hřbitova,“ vysvětlil starosta. O tomto návrhu má teprve rozhodnout městské zastupitelstvo, protože je ale doporučení radních zamítavé, s velkou pravděpodobností se Jičín Novoměstské promenády nedočká. Radnice nechce ani zakázat na komunikaci podél hřbitovní zdi vjezd motorových vozidel, obává se totiž zhoršení dostupnosti tamního parkoviště. Silnici by ale už neměli řidiči využívat jako zkratku.

„Tuto záležitost projednala dopravní skupina a výsledek je takový, že kvůli plynulosti dopravy při pohřbech tam nemůžeme úplně zakázat vjezd. Dáme tam ale značku průjezd zakázán, aby si tudy řidiči jen nezkracovali cestu,“ reagoval starosta Malý. (zan)