Konecchlumského ulicí v Jičíně řidiči rok neprojedou. Už během září tam začne rekonstrukce silnice a chodníků

08. 09. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Konecchlumského ulice od kruhového objezdu u Šibeňáku až po křižovatku s ulicí Průmyslová se zřejmě už během září uzavře. Začne tam rekonstrukce silnice, chodníků a také inženýrských sítí. Část dosud chybějícího chodníku ke sběrnému dvoru bude dokonce nově vybudována. Práce by měly být nejpozději do roka hotové.

Rekonstruovaný úsek má délku přibližně 680 metrů. V soupisu prací je rekonstrukce asfaltové komunikace, doplnění podélných parkovacích míst, kompletní přestavba chodníků a jejich dostavba v určitých částech. Počítá se také s úpravou zeleně, zejména u křižovatky s ulicí K. Haranta a u vjezdu do areálu Technických služeb.

„Rekonstrukce je vyvolána nejen stavem komunikace jako takové. V loňském roce ČEZ zahájil přeložku nadzemního elektrického vedení do země, tím odstranil sloupy, a město muselo vybudovat veřejné osvětlení. Podařilo se dohodnout také výkup pozemků tam, kde chodník zatím chybí. To nám umožní propojit město chodníkem až se sběrným dvorem,“ popsal místostarosta Jičína Petr Hamáček.

Zakázku za 13,5 milionu korun získal tandem firem M – Silnice a Zikuda – vodohospodářské stavby. Specifikem stavby je, že má dva investory. Větší část bude financovat město Jičín, ale protože se rekonstrukce týká i infrastruktury spadající pod Vodohospodářskou a obchodní společnost Jičín, přibližně 3,9 milionu korun zaplatí ona. Městu navíc s financováním pomohou dvě dotace v celkovém objemu 7,7 milionu korun.

„Městu se podařilo na rekonstrukci získat dvě dotace, a to na chodník a na komunikaci. Chodníky podpoří Integrovaný regionální operační program prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska, samotnou komunikaci ministerstvo pro místní rozvoj,“ informoval místostarosta Hamáček.

Po dobu prací, které by měly být zahájeny už v září, bude silnice v úseku stavby neprůjezdná. Místní obyvatelé by ale měli mít po většinu času přístup ke svým domům zachován, v závislosti na stavební situaci. Přístup do průmyslové zóny podle radnice ohrožen není. (zan)

Rekonstruovaný úsek Konecchlumského ulice