Lavička bývalého prezidenta se souhlasem Dagmar Havlové v Jičíně bude. Město ji instaluje u příležitosti jubileí Václava Havla

27. 09. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – „Nechť lavička připomíná nejen osobnost mého manžela, jeho myšlenky, ale také svobodu, které je třeba si vážit, a demokracii, o niž je nutné se starat. Kéž evokuje smýšlení o vyšších cílech a hodnotách, které přetrvávají lidskou existenci,“ napsala manželka bývalého prezidenta ČR a předsedkyně správní rady nadace Vize 97 Dagmar Havlová starostovi Jičína na jeho žádost o souhlas s umístěním takzvané lavičky Václava Havla v jičínské zámecké zahradě. Na místě, které předtím vybrala jičínská veřejnost v anketě, tak tato umělecká instalace skutečně ještě letos stane.

Za autorské dílo firmy Petr Mader z Nového Boru, které zdobí už řadu měst po republice, má Jičín zaplatit včetně instalace 350 tisíc korun. Jak sdělil mluvčí města Jan Jireš, Jičín má obnos připravený v rozpočtu, přesto přivítá i příspěvky dárců. „Vzhledem k tomu, že během diskuse o umístění lavičky jsme zaznamenali zájem od občanů a soukromého sektoru přispět na lavičku Václava Havla, dáváme možnost občanům i právnickým osobám podílet se na financování. Přispět lze formou darovací smlouvy, a to dvojím způsobem: vyplnit darovací smlouvu ručně nebo elektronicky se zaručeným podpisem,“ popsal Jireš. Tiskopis smlouvy je možné získat na podatelně městského úřadu nebo na městském webu.

Podle starosty Jičína Jana Malého by měla být lavička k dispozici v závislosti na kapacitě výrobce během podzimu. Záměrem města je připomenout její instalací letošní výročí 85 let od narození a 10 let od úmrtí prvního polistopadového prezidenta.

O umístění lavičky Václava Havla rozhodli lidé v anketě. Ze 170 respondentů vybralo 93 lidí dolní severovýchodní roh zámeckého parku.

„Přála bych občanům i návštěvníkům Jičína, aby pro ně nové místo bylo inspirující, aby je podněcovalo k vyjádření i naslouchání myšlenek a názorů, k setkávání a toleranci,“ napsala někdejší první dáma Dagmar Havlová. (zan)

Vybrané místo pro lavičku Václava Havla v Jičíně: