Podzimní výstava v galerii jičínského zámku představí dílo grafika a ilustrátora Vladimíra Silovského

12. 10. 2021 Zprávy foto: 1 « zpět

Jičín - Podzimní výstava v galerii jičínského zámku představí dílo libáňského grafika, ilustrátora a pedagoga Vladimíra Silovského, od jehož narození letos uplynulo 130 let. Výstavu nazvanou "Vladimír Silovský" bude možné v zámecké galerii navštívit od 15. října do 28. listopadu, otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Vernisáž se uskuteční v galerii ve čtvrtek 14. října od 16.30. Výstavu zahájí kurátorka Jana Schlesingerová, hudební doprovod zajistí Tomáš Klazar a Michal Petira. (red)

Vladimír Silovský (1891-1974)

Vladimír Silovský se narodil 11. července 1891 v Libáni. Zprvu nastoupil na fakultu architektury na C. k. české vysoké škole technické v Praze. Po roce však školu opustil a krátce pobýval v Itálii. Mezi lety 1911-1913 studoval na uměleckoprůmyslové škole v Zábřehu u prof. Menci Clementa Crnčice a poté v letech 1913-1917 na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Maxe Švabinského. V roce 1916 se stal členem SVU Mánes a o rok později stál u zrodu Sdružení českých umělců grafiků Hollar, kterému od roku 1933 předsedal. V roce 1945 se stal profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. Vladimír Silovský zemřel v Praze 26. dubna 1974.

Vladimír Silovský patří mezi čelné představitele sociální grafiky 20. let. Častým námětem se mu stávaly sociální a pracovní náměty z Ostravska. Zobrazoval bídu periferie, hladové fronty, čekárny plné unavených, zhroucených lidí. V pozdějších letech do grafiky převáděl pohledy na významné architektonické dominanty, krajiny a věnoval se též grafickému portrétu.

Poslední výstava grafik Vladimíra Silovského se v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně konala v roce 1984, tedy u příležitosti desátého výročí výtvarníkova úmrtí. Současná výstava bude na zmíněnou poslední přehlídku v lecčem navazovat. Jičínské muzeum chce představit Silovského díla ze své sbírky, přítomna budou rovněž díla z majetku města Libáně. V Libáni se v současnosti nachází asi třicet Silovského děl, mimo grafiky v libáňském konvolutu zde mají i řadu kresebných studií, které budou na výstavě taktéž k vidění. Výstava bude doplněna o díla ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové (16 ks) a také o díla ze sbírky Galerie Vysočiny v Jihlavě (18 ks).

Výstava chce představit všechna zásadní témata, kterými se umělec zabýval. K vidění budou krajiny, portréty, architektonické památky, grafiky zachycující práci v železárnách a také ilustrace z knih Ulice - boulevard Richarda Weinera či Muž z davu Edgara Allana Poa.

(zdroj TZ RMaG v Jičíně)

foto