Jak v budoucnu naložit s prostranstvím kolem ulice Na Tobolce? Jednou z možností je i stavba sportovní haly a bytového domu

18. 10. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Jak se do budoucna změní plochy po zahradnictví a někdejším sídle Technických služeb v ulici Na Tobolce, by měly nastínit změny územního plánu a regulačního plánu historického jádra Jičína. Jednou z možností je výstavba multifunkční sportovní haly, ale také třeba úprava mostu přes Cidlinu včetně zbudování podjezdu pro cyklisty nebo zřízení dalších parkovacích míst.

Právě k parkování tyto plochy, odkud se před lety odstěhovaly jičínské Technické služby, dnes převážně slouží. Ačkoli nejde o oficiální parkoviště, mnoha řidičům místo přijde vhod, mohou zde už řadu let odstavit bezplatně vozidlo v těsné blízkosti historického centra města. Právě kvůli předpokládanému zásahu v bezprostřední blízkosti historického centra města navrhuje městský architekt Radek Jiránek zpracování architektonické studie, která by ukázala vhodnost výstavby uvažovaných objektů.

Radní města už navíc uložili odboru územního plánu a rozvoje města zpracovat nové poznatky z realizované studie zástavby Jičín – Na Tobolce. Zapracování změn navrhla i komise pro strategický plán a rozvoj. „Studie obsahuje návrh výstavby multifunkční sportovní haly včetně šaten pro hokejisty, haly pro curling, tělocvičny s posilovnou a zázemí pro SPŠ a bytový dům s parkovací plochou,“ vyplývá ze zápisu jednání komise. Ta projednávala například i možnost úpravy mostu přes Cidlinu včetně zbudování podjezdu pro cyklisty nebo zřízení dalších parkovacích míst. (zan)