Věžní hodiny na kostele sv. Ignáce by měly znovu ukazovat čas koncem příštího roku. Po zásahu restaurátora budou řízeny elektronicky

09. 11. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Věžní hodiny z kostela sv. Ignáce se dočasně přestěhují do restaurátorské dílny akademického sochaře Petra Skály. Ten historický hodinový stroj během nadcházejícího roku kompletně restauruje, ale také vybaví elektronickou jednotkou, která zajistí bezobslužný provoz a synchronizaci hodin. Akci za 626 tisíc korun chce město financovat s pomocí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací. Oprava hodin předznamenává, že víceleté práce na rekonstrukci střechy kostela se pomalu chýlí ke konci.

„Památkáři i restaurátor hodin upozorňovali, že stroj je po opravě citlivý na prach. Čekalo se tedy, až proběhnou etapy opravy střechy hlavní lodě. Druhá etapa je nyní dokončena, jsme tedy v půlce lodě, a lze očekávat, že příští rok se budou hodiny instalovat v prostředí, kdy bude chybět čtvrtina lodě směrem k ulici Chelčického,“ nastínil situaci místostarosta Jičína Petr Hamáček.

„Hodiny budou rozebrány a odvezeny, oprava potrvá jedenáct měsíců, následně budou nainstalovány zpět i s automatickým nastavováním, aby šly přesně, a také s automatickým natahováním,“ řekl Hamáček.

„Práce budou zahrnovat restaurování jednotlivých součástí a mechanismu, konkrétně věžního hodinového stroje, systému pohonu stroje závažími, ručkových strojů ciferníků, systému převodu točivého momentu k ručkovým strojům ciferníků, systému odbíjení a podstavce hodinového stroje. Věžní hodiny budou i modernizovány – budou přestaveny na bezobslužný provoz. Akademický sochař zhotoví elektrické natahovací zařízení a elektronické synchronizační zařízení, takže hodiny budou přijímat rádiový signál,“ popsal mluvčí města Jan Jireš.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín. Je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka. Zatímco kostel patří církvi, věžní hodiny jsou ve vlastnictví města. Odpovídá to historické praxi. Hodiny na stavbách, a to i sakrálních, jsou tradičně záležitostí obcí a měst. (zan)