Jičín možná omezí příjem odpadu od podnikatelů i okolních obcí. Město hledá cesty, jak prodloužit životnost skládky a jak řešit odpad v budoucnu

22. 11. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Město by mohlo do budoucna omezit služby, které poskytuje v oblasti odpadového hospodaření místním firmám a okolním obcím, s nimiž má uzavřenou smlouvu. Chce totiž co nejdéle udržet kapacitu vlastní skládky odpadu. Jak bude přesně postupovat, zatím není jasné, jisté je ale to, že do budoucna musí tak jako tak hledat nové cesty likvidace odpadu. Zákon totiž skládkování zcela zakáže. Jičín si nechal zpracovat studii odpadového hospodářství, na jejímž základě se změní i územní plán města.

Jičín bude potřebovat například plochu pro nakládání se stavebním odpadem, kterou v současnosti nemá. Chce také rozšířit kompostárnu, kde z důvodu nárůstu množství bioodpadu už není možné bioodpad přeměnit na kvalitní kompost. Nárůst je trojnásobný, neboť původní kapacita byla vytvářena na 500 tun bioodpadu, zatímco nyní je přijímáno téměř 1500 tun za rok. „Je také problém bioodpad uplatnit, protože zemědělská družstva mají o výstupní produkt čím dál menší zájem,“ podotýká starosta Jičína Jan Malý.

Město musí zřídit také takzvané odpadové centrum, které má sloužit jako překladiště pro směsný komunální odpad a objemný odpad, který od roku 2030 už nebude možné ukládat na skládku a bude muset být odvážen do spalovny či cementárny. Vyplývá to z povinností daných novým zákonem o odpadech. I to se podle starosty zatím jeví jako problematické, protože stávající spalovny jsou pro Jičín nedostupné a není zatím v plánu ani stavba nových. „Ideální by pro nás asi bylo, kdyby spalovna byla někde kolem Hradce pro celý Královéhradecký kraj a tam bychom mohli směsný odpad odvážet,“ naznačil starosta.

Město podle něj stojí před rozhodnutím, jak nadále pokračovat v oblasti odpadových služeb, které poskytuje dalším subjektům. Jičín totiž mimo jiné potřebuje, aby mu kapacita jeho vlastní skládky vydržela nejlépe až do roku 2030.

„Musíme se rozhodnout mezi několika variantami. Zda budeme i nadále svážet odpad i od firem a okolních obcí, které s námi mají smlouvu, nebo se omezíme jen na firmy a Jičín, nebo jen na Jičín. Všechno souvisí se vším, takže když příjem odpadu omezíme, prodloužíme tím životnost skládky, nicméně přijdeme o část příjmu,“ nastínil starosta možný další vývoj. (zan)