Parkování v obytné čtvrti Čeřovka je problém. Jičín bude zkoumat možnosti řešení v plánu městské mobility

03. 12. 2021 Zprávy « zpět

Jičín – Město si posvítí na parkování v obytné čtvrti na Čeřovce. Tamní ulice v řadě případů nejsou dimenzovány na nárůst automobilizmu posledních desetiletí a parametry komunikací v podstatě neumožňují parkování vozidel v souladu s předpisy. Město nechá pro Čeřovku zpracovat studii parkování, která bude zahrnuta do chystaného plánu udržitelné městské mobility.

„Město registruje podněty a stížnosti od občanů. Otázka parkování je trvalým problémem českých i evropských měst a potýká se s ní i město Jičín. K potížím s parkujícími vozidly dochází i na Čeřovce. Někteří řidiči bohužel odstavují vozidla mimo místa k tomu určená, a tak se zhoršuje průjezdnost ulic. Konkrétní opatření vyplynou ze studie,“ uvedl mluvčí města Jan Jireš.

Studii zpracuje dopravní fakulta ČVUT, s níž už Jičín spolupracuje při plánování městské mobility. Problematika jako celek zahrnuje různé způsoby pohybu po městě v jednotlivých lokalitách i v nejbližším okolí města Jičína. „Důležitými podklady pro zpracování tohoto plánu jsou právě studie a průzkumy z jednotlivých lokalit, a právě studie o parkování na Čeřovce bude jedním z nich. Dalšími důležitými podklady budou například výstup z průzkumu v Palackého ulici nebo výstup z takzvaných pocitových map, které tvořili přímo občané. Všechny materiály jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.mobilita.jicin.cz,“ uvedl Jireš.

K sestavování Plánu udržitelné městské mobility vzniknou pracovní skupiny složené z odborníků, zástupců města a především občanů. Půjde o takzvané stakeholdery, tedy zástupce zájmových skupin, třeba o zástupce chodců, řidičů, běžců, cyklistů nebo například lidí, kteří chodí na procházky, ať už třeba s domácím mazlíčkem, nebo jen tak, anebo třeba s kočárkem. Koordinátorem prací na Plánu udržitelné městské mobility je městský architekt Radek Jiránek. (zan)