Eva Bílková, Jaroslav Veselý, Miloslav Pour. Ceny významným osobnostem z regionu udělil Královéhradecký kraj i město Jičín

02. 05. 2022 Zprávy foto: 3 « zpět

Jičín, Nová Paka – Ceny významným osobnostem rozdali během uplynulých dnů v Jičíně i v Hradci Králové. Historička a archivářka Eva Bílková převzala z rukou jičínského starosty Cenu města Jičína, nejvyšší ocenění, které město uděluje tradičně. Tentokrát však s delším odkladem v důsledku epidemie, o ceně totiž zastupitelé rozhodli už koncem roku 2020. Královéhradecký kraj před několika dny ocenil významné osobnosti napříč celým krajem. Mezi těmi byli Jaroslav Veselý z Jičína a Miloslav Pour z Nové Paky.

Jméno Evy Bílkové je historicky spjato se zámkem Staré Hrady z dob, kdy tam působil Literární archiv Památníku národního písemnictví, než se památka dostala do soukromých rukou. Jejím pozdějším působištěm byl Státní okresní archiv Jičín a v letech 2008–2015 byla také kronikářkou města Jičína.

„V roce 2008 byla také jmenována čestnou členkou Pekařovy společnosti Českého ráje. V roce 2015 získala Cenu Ď v kategorii Muzea, hrady, zámky a kulturní zařízení v ČR a ve stejném roce ji také ocenila Jičínská beseda. V neposlední řadě paní Bílková napsala řadu prací, jejichž výčet zde není možné postihnout. Co je ještě zásadnější, v paměti ji chová nesčetné množství studentů historie a soukromých badatelů, kteří sháněli podklady či radu pro své odborné práce,“ uvádí město v nominaci oceněné Evy Bílkové.

Královéhradecký kraj rozdal osmnáct ocenění na základě nominací, které přišly zejména od starostů jednotlivých obcí, ale také od obyvatel z celého kraje. Medaili Královéhradeckého kraje II. stupně si z vyhlašovacího galavečera v Petrof Gallery odnesli vedle dalších laureátů Jaroslav Veselý a Miloslav Pour.

Jaroslav Veselý z Jičína ji získal za dlouholetou a činorodou práci v oblasti kultury a sportu. „Kulturně-společenské akce, u jejichž zrodu Jaroslav Veselý stál, dodnes významně spoluutvářejí kulturní dění v Jičíně a v mnoha případech mají celorepublikový význam a ohlas. Stál u zrodu festivalu Jičín – město pohádky. Podílel se na vypracování základního konceptu i obsahového půdorysu a dramaturgii. Kromě toho obnovil Valdštejnské slavnosti či se podílel na opětovném připomínání bitvy u Jičína v roce 1866 a pomáhal vytvořit řadu dalších kulturních akcí. Nejinak je tomu i ve sportu, řada akcí založených Jaroslavem Veselým se koná dodnes, například Běh 17. listopadu, který se v roce 2019 uskutečnil už popadesáté. Jaroslav Veselý je i autorem řady vlastivědných článků,“ uvádí se ve zdůvodnění nominace.

Miloslav Pour z Nové Paky si ocenění odnesl za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj Nové Paky a sportu. „Miloslav Pour dvacet let působil jako zastupitel Nové Paky, několik let také zastával funkci neuvolněného starosty a místostarosty města. V roce 1990 stál také u vzniku městského měsíčníku Achát, jehož je dodnes stálým dopisovatelem. Kromě práce pro rozvoj města se celý život věnoval sportu, ať již jako aktivní sportovec, či trenér. Trénoval basketbal od žáků po dospělé. Miloslav Pour se může pyšnit titulem Legenda novopackého sportu a oceněný byl i jako nejlepší trenér regionu,“ zdůvodňuje kraj ocenění.

Nejvyšší krajské ocenění, Řád Královéhradeckého kraje, získal in memoriam starosta Meziměstí na Náchodsku a bývalý krajský radní Pavel Hečko, který předčasně zemřel loňského roku na následky covidové infekce. (zan)

Foto 1: Laureátka Ceny města Jičína za rok 2020 Eva Bílková s navrhovatelem Pavlem Kracíkem (vlevo) a starostou Jičína Janem Malým. Foto 2 a 3: Z rukou hradeckého hejtmana Martina Červíčka přebírají medaili Královéhradeckého kraje II. stupně Jaroslav Veselý a Miloslav Pour. Zdroj: MÚ Jičín a KÚ KHK

foto

foto

foto