Pro děti s odkladem školní docházky Jičín zřídí dvě přípravné třídy. Vyzkoušet chce i pedagogiku montessori

16. 05. 2022 Zprávy « zpět

Jičín – Dvě základní školy v Jičíně zřejmě otevřou takzvanou přípravnou třídu pro děti v předškolním věku. Nultý ročník, jak se někdy třídě pro předškoláky s odkladem školní docházky říká, je vlastně mezistupněm mezi mateřskou a základní školou a má dětem usnadnit nástup do školy a „vyrovnat jejich vývoj“, jak říká zákon. Třída je součástí základní školy a obsah vzdělávání se v ní řídí jejím školním vzdělávacím programem. V Jičíně přípravné třídy vzniknou na ZŠ 17. listopadu a ZŠ Husova, a to už ve školním roce 2022/23. Do budoucna by město mohlo nabídnout i vzdělávání formou montessori.

„Počet schválených odkladů je vysoký a Jičín se navíc potýká s naplněností mateřských škol. Přípravná třída je tedy jakýsi mezistupeň na pomezí mateřské školy a základní školy. O tyto třídy je značná poptávka ze strany rodičů a jejich vznik podpořila místní poradenská zařízení, pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud ji navštěvuje alespoň 10 a nejvýše 15 dětí. Ředitelé obou škol se záměrem souhlasí,“ informoval mluvčí města Jan Jireš.

Založení přípravných tříd je možné se souhlasem krajského úřadu, kam Jičín pošle žádost. Předpokládá, že kraj vyhoví, přípravné třídy jsou totiž v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje na roky 2020–2024.

Jičín přitom v minulosti o zřízení přípravných tříd už uvažoval, zhruba před dvanácti lety tuto možnost zvažoval především z kapacitních důvodů, narážel ale na procesní překážky. Přijímání dětí do této formy vzdělávání má totiž svá pravidla a kompetentním orgánům se přestávalo líbit, že obce využívají institut přípravných tříd spíš jako improvizované řešení nedostatku míst v mateřských školách. Naskočit do rozjíždějícího se vlaku včas se naopak povedlo sousední Nové Pace, kde první přípravnou třídu otevírali už v roce 2005.

Radní v Jičíně zvažují i možnost, že by některá ze škol mohla nabízet vzdělávání založené na principech pedagogiky montessori. Na město se s podnětem obrátili prý sami rodiče dětí a nabízejí i pomoc se založením takové školy. Rada města proto pověřila místostarostu Petra Hamáčka, aby s žadateli dále jednal a aby ve spolupráci s úředníky připravil podklady k dalšímu rozhodnutí ohledně školy montessori.

Pedagogika montessori je jedním z alternativních výchovně-vzdělávacích směrů, které si ve světě i v tuzemsku získávají stále větší oblibu. Žák má větší možnost rozhodování a také vyšší míru odpovědnosti za své vzdělávání.

„Škola staví na postupném budování osobní disciplíny. Třídy jsou tvořeny dětmi v rozmezí 6 až 9 let, 10 až 12 let a 12 až 15 let. Počet žáků je obvykle 20 až 30. Kromě technických náležitostí je klíčové získat pedagoga s odpovídajícím proškolením. Prozatím není rozhodnuto, na jaké škole v Jičíně by tato forma vzdělávání mohla probíhat,“ upřesnil Jan Jireš. (zan)