Auta, parkování, cyklisté, chodci, autobusy i veřejná prostranství. Jičín začne připravovat plán udržitelné městské mobility

16. 06. 2022 Zprávy « zpět

Jičín – Dostupnost parkování, dopravní zatížení centra města, nepřehledné křižovatky, chybějící cyklotrasy, bezpečnost chodců, hendikepovaných nebo třeba rodičů s kočárky, nedořešená integrace veřejné dopravy včetně vlakových spojů a také nevyhovující stav autobusového nádraží. Hodně problémů a mnoho otázek. Odpovědi by měl přinést dlouhodobý plán udržitelné městské mobility, který chce Jičín během následujících dvou let připravit ve spolupráci s odborníky i veřejností. Celkové náklady na vypracování komplexního dokumentu by do roku 2024 neměly přesáhnout 2,35 milionu korun.

„Plán vznikne v reakci na nové problémy a nedostatky v oblasti dopravy a bude řešit komplexně celý Jičín i blízké okolí,“ sdělil mluvčí města Jan Jireš. Zahrnout má veškerý pohyb po městě, tedy nejen dopravu a provoz na komunikacích v Jičíně. Plán přesahuje hranice jednoho volebního období, představit by měl kvalitní vizi do budoucna. „Právě proto je nutné, aby jeho sestavování probíhalo co nejvíce komplexně a zohlednilo různé zájmy a názory obyvatel. Proto vznikly čtyři pracovní skupiny a každá je složena z obyvatel Jičína s různými zájmy a zaměřením,“ přibližuje Jireš.

První skupina se bude zabývat pěší dopravou a veřejnými prostranstvími. Druhá se zaměří na automobilovou dopravu, parkování a nákladní dopravu. Třetí se bude zaobírat cyklistickou dopravou. Čtvrtá skupina bude mít na starost veřejnou dopravu a nové formy mobility. Nad těmito oborovými skupinami bude stát řídicí skupina. Koordinátorem prací bude městský architekt Radek Jiránek.

„Poptávka veřejnosti po řešení provozu po městě je dlouhodobě velmi silná. V Jičíně je více problémových míst,“ říká Jireš. Ve městě už v předchozích letech proběhly některé aktivity, které poskytly výchozí data k sestavení budoucího plánu. „Vzpomeňme například na průzkum pocitové mapy, na happening v Palackého ulici, na průzkum dopravního chování v centru města zpracovaný ČVUT a na další aktivity. Výstupy budou zahrnuty do práce zmíněných pracovních skupin. Jsou veřejně dostupné na mobilita.jicin.cz,“ rekapituluje mluvčí města.

Z pohledu automobilové dopravy jsou nejčastějšími jičínskými problémy dostupnost parkování, zatížení centra města, některé nepřehledné křižovatky a vytížení silnic v dopravních špičkách. Co se týká cyklistiky, problémy spočívají v chybějících trasách na některých místech, v křížení s komunikacemi I. a II. třídy a v nedostatečné infrastruktuře v blízkosti veřejných služeb. Pěší doprava má problémy hlavně z hlediska bezpečnosti. Některé chodníky jsou moc úzké, nebo třeba zcela chybí, a některá prostranství jsou chybně používána jako parkoviště, a odstavená vozidla pak omezují chodcům prostor. Z hlediska veřejné dopravy je problémem nedořešená integrace do širší veřejné dopravy, včetně vlakových spojů, a také nevyhovující stav autobusového nádraží.

Co by mělo plánování městské mobility v budoucnu přinést lidem? Aktéři zformulovali cíle do několika formálně znějících bodů: Zvyšování dostupnosti dopravy bez ohledu na příjem a společenský status, zvyšování kvality života a atraktivity městského prostředí, posílení bezpečnosti dopravy a veřejného zdraví, snižování hladiny nečistot v ovzduší, emisí, hluku a spotřeby energie a podobně. (zan)