Jičín hledá cesty, jak ufinancovat speciální třídu pro hendikepované děti. Doufá v pomoc okolních měst

19. 06. 2022 Zprávy « zpět

Jičín – Mimořádné personální nároky na provoz speciální třídy v mateřské škole Větrov přiměl radnici v Jičíně hledat nové způsoby jejího spolufinancování. Speciální třída poskytuje předškolní vzdělávání dětem se středně těžkým mentálním postižením a tu jičínskou navštěvují i děti z okolních měst, kde podobnou možnost nemají. Právě v pomoc blízké Nové Paky, Sobotky a Libáně teď Jičín doufá.

„Provoz speciální třídy je personálně velmi náročný. S dětmi zde pracují dvě učitelky, jeden asistent pedagoga a v dopoledních hodinách školní asistent na poloviční úvazek. S dohledem při vycházkách, jež jsou mimořádně náročné, chodí vypomáhat i asistenti pedagoga z běžných tříd MŠ Větrov, pokud jim to situace umožňuje. Obvykle také vypomáhají paní uklízečky či školnice. V tomto školním roce speciální třídu MŠ Větrov navštěvovalo sedm dětí, v příštím školním roce se očekává devět dětí,“ popisuje situaci mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Mateřská škola Větrov se na předškolní vzdělávání dětí s hendikepem specializuje dlouhodobě. Podobné speciální třídy jsou ale vzácné, nejbližší jsou například v Hořicích, Hostinném, Vrchlabí nebo ve Dvoře Králové. Radní v Jičíně pověřili místostarostu Petra Hamáčka, aby jednal se sousedními městy Nová Paka, Sobotka a Libáň, odkud rodiče vozí děti do jičínské třídy. Cílem by ideálně měla být dohoda o spolufinancování jejího personálně náročného provozu, který nedokáže pokrýt státní příspěvek.

„Podle pravidel financování regionálního školství je ve speciální třídě financován maximálně jeden úvazek asistenta pedagoga do výše takzvaného PHAmax. Do speciální třídy již nelze zařadit asistenta pedagoga na základě doporučení Speciálního pedagogického centra, jelikož tito asistenti jsou k dětem s podpůrnými opatřeními přiřazeni jenom do běžných tříd,“ vysvětlil Jireš. (zan)