O nádvoří jezuitské koleje se bude starat spolek Balbineum. Chce tam pořádat kulturní a řemeslné akce

12. 07. 2022 Zprávy « zpět

Jičín – Nedávno rekonstruované zadní nádvoří někdejší jezuitské koleje v centru Jičína bude mít v péči spolek Balbineum. S městem uzavřel smlouvu o výpůjčce, aby tam mohl pořádat akce pro veřejnost. Balbineum a další spolky, jako například galerie SOL nebo Vitrína 252, to již vyzkoušely během Valdštejnských slavností, kdy v jezuitské koleji proběhla vernisáž výstavy Ester Sabik a Petra Borkovce a výtvarné a řemeslné dílny pro všechny. Tyto dílny pořádali Radka Mizerová, Dagmar Urbánková, Robert Smolík a Tabula Rasa. V podobném duchu hodlají pokračovat a prostory lze navštívit každý pátek a v sobotu odpoledne.

Revitalizace jezuitské koleje za pět milionů korun probíhala od roku 2018. Nejprve byly odstraněny přepážky na zadním nádvoří, čímž vznikl okruh, podobné úpravy proběhly ve sklepních prostorách. Loni investici završily zásahy na ploše samotného nádvoří.

Smyslem rekonstrukce, která probíhala po několik let, nebylo zrekonstruovat celou jezuitskou kolej, to by si vyžádalo investici řádově ve stovkách milionů korun. Cílem bylo staticky zajistit zadní nádvoří, aby do jezuitské koleje mohli zavítat návštěvníci. „Stavební práce proto spočívaly v odstranění nestabilních příček na nádvoří, ve vybudování sociálního zázemí, v rekonstrukci odvětrávání v podzemním podlaží a v odstranění vrstev přímo na ploše nádvoří. Poslední jmenované provázely archeologické průzkumy, poněvadž byla nalezena historická dlažba,“ uvedl mluvčí města Jan Jireš. Tato rekonstrukce umožnila, aby se alespoň do části historického areálu vrátil život.

„Jezuitská kolej nepochybně bude potřebovat další etapy rekonstrukce, ale to bude závislé na tom, jaké potenciální využití se pro tento rozlehlý komplex budov najde. Koncept předložený spolkem Balbineum se v současnosti jeví jako vhodný, ostatně během Valdštejnských slavností se do jezuitské koleje přišla podívat řada návštěvníků,“ konstatuje Jireš. (zan)