Nemocniční vrátnice v Jičíně i novopacké autobusové nádraží soutěží o titul stavba roku. V Královéhradeckém kraji mají bezmála dvě desítky konkurentů

22. 07. 2022 Zprávy « zpět

Jičín, Nová Paka – Nová vrátnice s lékárnou v areálu jičínské nemocnice i autobusový terminál v Nové Pace soutěží o titul stavba roku Královéhradeckého kraje. Do letošního klání je přihlášeno celkem 19 staveb na území celého kraje. Jejich investory jsou jak státní organizace, města či samotný kraj, tak i soukromníci.

„Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji. Krajské stavby do letošního ročníku nepřihlásil kraj, ale jejich projektanti či stavitelé. Je to pro nás ale potvrzení, že tyto projekty splňují požadavky na funkčnost a odpovídají architektonickým trendům, aby se mohly ucházet o body u nezávislé odborné poroty,“ uvedl náměstek hradeckého hejtmana Pavel Bulíček.

Nedávno zprovozněnou stavbu moderního dopravního terminálu na autobusovém nádraží v Nové Pace, kterou financovalo město, do soutěže přihlásil jeho projektant architektonický ateliér Loca Plan. Jičínskou nemocniční stavbu přihlásil její zhotovitel HSF System SK, investorem byl Královéhradecký kraj.

Mezi konkurenty jsou letos například stavba domova důchodců v Opočně, výjezdová základna záchranné služby v Temném Dole, pevnost Dobrošov na Náchodsku nebo obchvat Domašína.

Do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022 mohla být přihlášena stavební díla zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem v období od 1. ledna 2019 do 31. května 2022. Stavba musí být na území Královéhradeckého kraje a soutěžit může v jedné ze čtyř kategorií: domy pro bydlení a rodinné domy, stavby občanské vybavenosti, stavby pro průmysl a zemědělství a dopravní a inženýrské stavby. K vyhlášení výsledků by mělo dojít letos na přelomu podzimu a zimy.

Soutěž vyhlašuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora architektů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Loni soutěžilo o titul mimo jiné polyfunkční komunitní centrum v Jičíně, které vzniklo přestavbou bývalého sídla VZP na autobusovém nádraží. Vítězem se stala proměna bývalého kina v Rychnově nad Kněžnou na knihovnu. (zan)