Rekonstrukce Konecchlumského ulice v Jičíně se chýlí k závěru. Práce se teď přesunou na Nové Město

15. 08. 2022 Zprávy « zpět

Jičín – Do finále míří bezmála rok trvající rekonstrukce Konecchlumského ulice. Úsek od kruhového objezdu u Šibeňáku po křižovatku s ulicí Průmyslová dostal nový asfalt a chodníky včetně doplnění parkovacích zálivů. Součástí prací je i oprava chodníku v ulici Kryštofa Haranta a rekonstrukce přístupového schodiště k farnímu evangelickému kostelu.

„U rekonstrukcí ulic obecně platí zásada, že musí proběhnout v souladu s plány provozovatelů inženýrských sítí, což jsou samostatné soukromé společnosti. Výhodou je, že zrekonstruované ulice jsou zcela nové, včetně sítí, takže nehrozí nové výkopy v blízké budoucnosti. Nevýhodou pak je, že se rekonstrukce ulic tímto protahují, protože každá společnost má vlastní časový harmonogram staveb,“ konstatuje mluvčí města Jan Jireš.

Právě v koordinaci se správci sítí nyní probíhá i rekonstrukce ulice Seifertova na Holínském Předměstí a práce se začínají i na Nové Městě. „V ulicích K. Vika a Hofmanova již pracuje Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, přičemž probíhá oprava kanalizačních šachet a instaluje se přeložka vodovodu. Další práce v těchto ulicích se připravují a momentálně se ladí časový harmonogram stavby mezi městem Jičín a společností ČEZ Distribuce,“ uvedl Jireš.

„Nutno říct, že Jičín může rekonstruovat jen ty komunikace, které jsou v jeho vlastnictví, přičemž hlavní silnice jsou – obdobně jako v jiných městech – vlastněny Královéhradeckým krajem,“ dodává Jireš. Naráží tím na častou kritiku stavu některých hlavních komunikací ve městě, například ulice Ruská a Poděbradova nebo M. Koněva. Právě v případě plánované rekonstrukce ulic Ruská a Poděbradova už několik let probíhají přípravy ze strany Královéhradeckého kraje, který je jejich vlastníkem. Potřebná povolení se ale nejspíš nepodaří získat dříve než v roce 2024. (zan)