Jičín zhasne třetinu lamp v ulicích a přiškrtí vytápění škol i dalších budov. Uspořit chce alespoň 15 procent spotřeby

18. 10. 2022 Zprávy « zpět

Jičín – Vytápění maximálně na 20 stupňů, nové, úsporné žárovky a častější zhasínání, taková budoucnost čeká většinu budov, kde poskytuje město služby veřejnosti. Studenější bude například i voda ve sprchách aquacentra, Jičín chce zhasnout třetinu bodů veřejného osvětlení a vypnul už také fontány a kašny. Cílem města je uspořit alespoň 15 procent spotřeby v reakci na nastalou energetickou krizi.

„Město Jičín chce jít v úspoře energií příkladem dle motta ‚My šetříme, pojďte s námi‘. Opatření sníží úroveň komfortu, na který byli občané zvyklí, avšak smyslem není přerušení služeb, které Jičín poskytuje. Úsporná opatření jsou stanovena do konce roku 2022 s tím, že budou reagovat na případný vývoj na trhu energií,“ informoval mluvčí města Jan Jireš. Městu přitom nahrává, že v uplynulých letech investovalo do zateplení a snížení energetické náročnosti řady budov.

Na 20 stupňů Celsia se sníží vytápění například v kancelářích a zasedacích místnostech městského úřadu či v šatnách sportovních zařízení. Ve sportovních halách, na chodbách a v jiných společných prostorách bude nejčastěji 17 až 18 stupňů. Výjimkou budou základní školy, základní umělecká škola a K-klub, kde bude možné učebny vytápět až na 21 stupňů. Bez omezení zůstane vytápění jen v mateřských školách a zařízeních sociálních služeb. (zan)

Přehled energetických opatření v Jičíně:

Budovy Městského úřadu Jičín (Žižkovo náměstí a 17. listopadu): Vytápění v kancelářích a zasedacích místnostech se sníží na 20 °C, na chodbách, sociálních zařízeních a jiných společných prostorách na 18 °C. Budou pořízeny interiérové teploměry pro účely průběžného hlídání teploty. Bude zajištěna kontrola osvětlení a postupně bude zajištěna výměna na úsporné světelné zdroje LED, instalace pohybových čidel a případně distribuce LED lampiček k pracovním stolům.

Aquacentrum: Ve sprchách bude snížena teplota vody a zároveň bude omezena doba toku vody po spuštění. Bude snížen rozsah osvětlení.

Zimní stadion: V šatnách bude snížena teplota na 20 °C a na chodbách 18 °C, pokud to technické podmínky dovolí. Bude vypnuta tzv. sněhová jáma. Také bude vypnuto vytápění dvou šaten, které přiléhají k ledové ploše. Temperování bude řešeno tak, aby se předešlo poškozením.

Sportovní hala a vnitřní sportoviště: Teploty budou uvnitř sportovní haly sníženy na 17–18 °C, v šatnách bude teplota snížena na 20 °C. Pokud to bude technicky možné, změní se intenzita a mód vnitřního osvětlení.

Veřejné osvětlení ve městě a dekorace: Bude vypnuta cca třetina světelných bodů ve městě. Je nutný výběr vhodných bodů a tato věc bude diskutována s Městskou policií Jičín, Policií ČR a Odborem dopravy MěÚ Jičín. Dne 14. 10. 2022 byly vypnuty fontány a kašny. Řeší se omezení osvětlení historických objektů. V závislosti na technických možnostech bude vypnuto zcela, nebo bude ukončeno vždy ve 23 hodin.

Kulturní zařízení: Teploty v kancelářích budou sníženy na 20 °C, na chodbách, v sociálních zařízeních a ve společných prostorách bude teplota snížena na 18 °C dle provozních možností. V kulturních sálech bude teplota vytápění nastavena na 20 °C až 21 °C.

Základní školy, ZUŠ a K-klub: Teplota vytápění ve školních učebnách bude nastavena na 20 °C až 21 °C. Na chodbách, sociálních zařízeních a v jiných společných prostorách bude teplota vytápění snížena na 19 °C. V tělocvičnách bude teplota vytápění snížena na 17 °C až 18 °C. Teplota vytápění v šatnách přiléhajících k vnitřním sportovištím či sloužících k převlékání dětí bude nastavena na 20 °C. Ve všech budovách, kde je možné vyměnit světelný zdroj pouhou výměnou nových žárovek a zářivkových hlavic, budou propočítány náklady na výměnu světelných zdrojů za LED hlavice či LED žárovky. Ve všech školních zařízeních bude sledováno svícení.

Mateřské školy a zařízení sociálních služeb: Stejně jako ve všech ostatních městských budovách bude kontrolováno svícení. Režim vytápění bude beze změn.

Veřejné prostory v knihovně: Ke snížení teploty vytápění Knihovna Václava Čtvrtka již v minulosti přistoupila. Nová opatření proto nejsou stanovena.

Ostatní příspěvkové organizace města: Teplota vytápění v kancelářských prostorách bude snížena na 20 °C dle provozních možností objektu. Na sociálních zařízeních, chodbách bude teplota vytápění snížena na 18 °C.

Zdroj: MÚ Jičín